Der er ikke ressourcer til at følge med i det europæiske standardiseringsarbejde hos virksomheden Apator Miitors. Men  virksomheden kan alligevel fremtidssikre sine ultralydsflowmålere ved at trække på FORCE Technology.

Det er enhver virksomheds mareridt.

Man har brugt mange ressourcer og adskillige år på at udvikle et nyt produkt. Kort tid efter kommer en ny standard med nye krav til produktet. Så er det tilbage til tegnebrættet. Det er spildt tid, og det betyder også tab af konkurrenceevne for virksomheden, der er bagud i forhold til mere velforberedte konkurrenter.

Den virkelighed ville Apator Miitors, der udvikler ultralydsflowmålere til vand og energi, ikke stå i. For at undgå det drog virksomheden nytte af FORCE Technologys standardiseringsarbejde i CEN.

“Vi har altid kendt og anvendt de eksisterende standarder. Men vi ville være mere på forkant med udviklingen af standarderne og sikre os, at vi var klar til de krav, som de ville medføre”, siger Kresten Helstrup, der er Product Architecture Manager hos Apator Miitors.

Indsigt i europæisk udvikling

Men hvordan får en mindre dansk virksomhed den indsigt? Apator Miitors gik til FORCE Technology.

“Her fik vi indblik i, hvordan standarderne bliver til, hvilke tekniske udvalg i Dansk Standard (DS) der var interessante for os, og hvad vi ville få ud af at være med. Det har senest ledt til, at vi med hjælp fra FORCE Technology deltager i det næste møde i det tekniske udvalg for måling af væskestrøm og energi i lukkede rørsystemer under DS”, siger Kresten Helstrup.

Det teknisk udvalg hedder S-222, og her fremlægger FORCE Technology nyheder og udkast til nye eller reviderede standarder for området fra CEN. FORCE Technology er medlem af CEN’s tekniske udvalg på området som en del af virksomhedens resultatkontrakter og har også formandskabet i flere af udvalgene. S-222 kommenterer på udkastene, og deltagerne får dermed indsigt i udviklingen af kommende standarder på området – aktuelt bl.a. DS/EN 1434 om varmeenergimålere.

“Til møderne i både erfagrupperne og de tekniske udvalg er FORCE Technology repræsenteret, og det er dem, der fremlægger nyt fra CEN. De ved, hvad der er op og ned i de nye standarder, og deler den information på møderne”, siger Kresten Helstrup.

Læs mere her