Folkemødedebat: Danmark har brug for flere innovative virksomheder, der omsætter ny viden til konkurrencedygtige produkter og processer. Det var der bred enighed om, da GTS-foreningen holdt debat med temaet: Er innovation for alle.

Ifølge Lars-Christian Brask, erhvervsordfører for Liberal Alliance, så hverken kan eller skal politikere udvælge vinderne, for det klarer markedet langt bedre selv. Han slog også fast, at det er helt nødvendigt, at virksomheder er i bevægelse og udvikler sig, hvis de vil overleve på den lange bane.

Ole Sinkjær, vicedirektør i Innovationsfonden var enig i, at vi ikke på forhånd kan vide, hvem der får succes med sin idé, og derfor ”er der brug for risikovillig kapital, men der er også brug for, at virksomheder har hånden på kogepladen”.

Der mangler ikke instrumenter

Juan Farré, adm. dir., Teknologisk Institut og formand for GTS-foreningen, sagde, at det ikke er hans indtryk, at der mangler instrumenter i erhvervs- og innovationsindsatsen, men ”at der er brug for et innovationssystem, hvor vi hjælper hinanden og ikke løber efter den samme bold og dermed falder over hinanden. Der er brug for en klar rollefordeling og partnerskaber, hvor aktører hver især byder ind med det, de er bedst til”.

Innovation kræver tid og passionerede medarbejdere

Men når nu der tilsyneladende ikke mangler tilbud til virksomheder, hvorfor er der så ikke flere, der griber mulighederne? Her pegede flere i panelet på, at det kan være svært for nogle virksomheder at finde tid til innovation, for ”hvis der er brand, skal man slukke den, før man bygger skuret”, som Lars-Christian Brask formulerede det.

”Alle virksomheder er startet med en passioneret medarbejder, og det er dem, vi skal have til at gå forrest”, var budskabet fra Dorte Zacho, ejer af 360 grader. Hun slog samtidig fast, at SMV’er umuligt kan have alle kompetencer på egen hånd, ”så her kan GTS-institutterne bidrage med at dele viden og testfaciliteter”. Desuden er det vigtigt at kombinere ejerledere med iværksættere, højtuddannede og faglærte – så man får alle aspekter med i innovationsprocessen.

Medarbejdere skal klædes bedre på

Nanna Højlund, næstformand i FH og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse var inde på nødvendigheden af efteruddannelse og faglige kompetenceløft, hvor det er nødvendigt at koble uddannelse med innovation for ”hvis man investerer i dyr teknologi, men ikke har medarbejdere til at anvende den, så får man ikke det ud af det, man skal. Der er brug for nogle, der kan oversætte teknologierne”.

Det var et budskab, som Emil Drevsfeldt, erhvervspolitisk chef, Dansk Metal købte ind på. Der bliver hårdt brug for de fagligt uddannede i den grønne omstilling, og de skal være klædt på til opgaven. Han argumenterede også for, ”at der er brug for mange hylder og kasser, hvis vi vil skabe gode vilkår for innovation i alle typer af SMV-virksomheder”.

Lars-Christian Brask tilføjede, at det jo også er en mulighed at åbne døren for udenlandsk arbejdskraft – og det var Emil Drevsfeldt ikke afvisende overfor, ”hvis blot de får en løn, der følger reglerne”.

Læs debatoplægget her