Forskningsordfører Ulla Tørnæs (MF, V) og erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen (MF, V) var den 18. august på besøg hos FORCE Technology og DHI i Hørsholm. Her blev de præsenteret for, hvorfor GTS-institutternes teknologiske infrastruktur er så vigtig for at nå i mål med den grønne omstilling.

Ulla Tørnæs og Torsten Schack Pedersen startede besøget hos FORCE Technology, hvor forretningsdirektør Jens Roedsted tog imod dem. Her blev digitalisering – og mere specifikt Internet of Things – sat på dagsordenen. Der var fokus på det store arbejde, der ligger i at sikre, at nye teknologier og produkter til bl.a. den grønne omstilling er ufarlige og virker som forventet.

Efter besøget hos FORCE Technology tog Ulla og Torsten videre til DHI, hvor de blev budt velkommen af Mette Vestergaard ( CEO), Thor Ugelvig Petersen (Managing Director) og  Henrik Madsen (Technical Director). Her var der fokus på vand – mere specifikt den store opgave med grøn omstilling og de mange hensyn til miljøet, der skal tages, når nye projekter sættes i værk. Politikerne hørte om, hvordan skellet mellem de fysiske test og den digitale simulering bliver nedbrudt hos DHI, og hvordan det skaber nogle gode synergier.

Besøget sluttede af med en god drøftelse af GTS-rollen, og hvorfor der er brug for at investere mere i danske test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter (TDU), hvis vi skal i mål med den grønne omstilling og forblive konkurrencedygtige. Det blev også vendt, hvordan vi kan sikre et sammenhængende innovations- og erhvervsfremmesystem.

Ulla Tørnæs og Torsten Schack Pedersen fik tre anbefalinger med hjem, som, GTS tror på, vil styrke dansk erhvervsliv og ikke mindst den grønne omstilling:

  • At der afsættes 500 mio. kr. over fem år til at udbygge dansk erhvervslivs adgang til teknologisk infrastruktur til den grønne omstilling.
  • At etablering af – og adgang til – TDU-faciliteter og ”mange-til-mange” platforme indgår som et vigtigt element i kommende handlingsplaner, sektorstrategier, missioner, fyrtårnsprojekter mv.
  • At sikre danske virksomheder adgang til TDU-faciliteter i udlandet på områder, hvor Danmark ikke har kritisk masse til at opbygge specialiserede state-of-the-art kompetencer og faciliteter.

Turen rundt på GTS-institutterne

IDEMOLAB

Besøget startede i IDEMOLAB, hvor Ulla Tørnæs og Torsten Schack Pedersen blev præsenteret for FORCE Technologys arbejde med at hjælpe små og store virksomheder med at gøre flere genstande intelligente gennem sensorer og databehandling (IoT).

En vigtig rolle som GTS-institut er at være erhvervslivets udviklings- og innovationsafdeling. Det betyder, at et GTS-institut ikke kun rådgiver virksomheden, men ofte også går ind og deltager i selve innovationsarbejdet og stiller kompetencer og testfaciliteter til rådighed.

Et af de projekter, som blev fremvist, var monitorering af slid på en gravkos skovl gennem installering af sensorer. Det muliggør en mere miljøvenlig vedligeholdelse af skovlen, mindre downtime for virksomheden og nye forretningsmuligheder for leverandøren.

På fotoet ses Ulla Tørnæs, Torsten Schack Pedersen og Jens Roedsted i Idemolab. Her bliver de præsenteret for en tryksensor af forretningschef Søren Bronnée Sørensen.

Testlaboratorier

Herefter gik turen videre til FORCE Technologys testlaboratorier, hvor Ulla Tørnæs og Torsten Schack Pedersen kom ind i et af Danmarks mest elektromagnetisk isolerede rum. I rummet bliver der udført test af produkter for at sikre, at deres elektromagnetiske emission og modtagelighed ligger inden for standarterne og ikke kommer til at forstyrre andre elektriske apparater.

Alle elektroniske apparater skal igennem en EMC-test, inden de må komme på markedet. Derfor er testfaciliteter som disse afgørende for den grønne omstilling, så nye miljøvenlige teknologier hurtigt og sikkert kan komme i brug.

Ulla Tørnæs og Torsten Schack Pedersen blev desuden præsenteret for andre af FORCE Technologys testfaciliteter, som sikrer, at produkter holder som forventet, og kan modstå de forhold, de bliver udsat for under brug.

På fotoet ses Ulla Tørnæs og Torsten Schack Pedersen i FORCE Technologys EMC testlaboratorium. Den pyramideformede vægbelægning absorberer den elektromagnetiske stråling.

DHIs forsøgshal

Efter besøget hos FORCE Technology gik turen over vejen og videre til DHI’s forsøgshal, hvor den store hal huser DHI’s 3D bølgebassin. Ulla Tørnæs og Torsten Schack fik en kort introduktion til, hvordan vand har stor betydning for målet om et CO2- neutralt samfund.

Fremtidens havvindmøller kommer til at blive installeret på dybere og dybere vand. Det betyder, at der skal findes nye måder at forankre vindmøllerne. På dette område spiller DHI’s kompetencer, test- og simuleringskapacitet en stor rolle. DHI kombinerer både fysiske test og digitale simuleringer for at give det bedste grundlag for nye teknologier og installationer.

På fotoet ses Ulla Tørnæs, Torsten Schack Pedersen og Mette Vestergaard. De kigger ud på DHI’s 3-D Wave Basin i aktion. Bassinet kan producere flere forskellige slags bølger for at teste modeller under de forhold, det forventes, at den færdige konstruktion bliver udsat for.

DHI’s digitale værktøjer

Besøget på DHI sluttede med en præsentation af DHI’s ambitioner om at gøre simuleringsværktøjer mere tilgængelige for virksomheder. Aktuelt er der gode værktøjer, men de kræver, at man er ekspert inden for området for at bruge dem. Det gør, at de ikke er tilgængelige for særlig mange SMV’er.

DHI ønsker derfor at simplificere disse kraftfulde værktøjer, så det ikke kun er eksperter, der kan tilgå dem. At løfte alle virksomheders innovationsevne, ikke kun de store og eksperterne, er nemlig en del af det ansvar, man påtager sig som GTS-institut.