Af Dorthe Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

For administrerende direktør Jens Peter Bredholt er det en mærkesag at kombinere teori og praksis. De bedste ingeniører har efter hans mening skruet hænderne godt på, og kan kombinere ånd og hånd. Det er filosofien bag virksomheden ”Kapacitet”, og det oplever man straks, man træder ind på domicilet, en tidligere godsterminal ved Hellerup Station.

Der er liv i værkstedet hos produktudviklingsvirksomheden Kapacitet, hvor bl.a. en norsk virksomhed er ved at gøre en undervandsbåd klar til en opgave på dybt vand. Der bliver udviklet på stedet og ingeniørerne prøver forskellige løsninger af. Jens Peter Bredholt kalder det ”Ingeniørhåndværk”. Virksomhedens 18 medarbejdere har stort set alle en faglært baggrund, som er blevet udbygget med en teoretisk uddannelse som fx ingeniør.

”Ingeniører med en faglig baggrund har en praktisk viden om produktion, og derfor kan de levere løsninger, der fungerer i virkeligheden. Hos Kapacitet blander vi tingene: Værksted og ingeniører. Derfor har vi succes med at udvikle prototyper. Vores tankegang er meget fremme i øjeblikket med al den snak om erhvervsskoler, men sådan var det ikke for bare ti år siden.  Så i øjeblikket er der meget medvind i forhold til den måde, vi griber tingene an”, fortæller Jens Peter Bredholt.

Det er ikke alle opgaver Kapacitet går ind i. Når en kunde kontakter virksomheder, vil produktideen bliver mødt med en række afklarende spørgsmål, der skal teste om ideen er levedygtig. For Kapacitet vil ikke spilde sin tid på projekter, der er dømt til at mislykkes. Kapacitet hjælper mest kunderne frem mod det endelig produkt, hvorefter det skal produceres et andet sted. Men Kapacitet har dog også nulserieproduktion.

Samarbejde bl.a. med GTS-instituttet

Kapacitet er en af de mange danske SMV’er med en tæt relation til GTS-institutterne. Nogle gange fordi Kapacitet har brug for en ydelse fra et GTS-institut, og andre gange fordi et GTS-institut har brug for en ydelse fra Kapacitet.
Jens Peter Bredholt fortæller, at der kan være nogle områder, hvor Kapacitet og GTS-institutterne krydser hinanden og måske minder om hinanden, men generelt opfatter han GTS-institutterne som samarbejdspartnere. Som han ser det, så er GTS-institutterne mere proces- og produktionstekniske, mens Kapacitet er mere produktorienterede.

Kapacitet samarbejder med en bred gruppe af GTS-institutter, som omfatter DHI, DELTA, DFM, Teknologisk Institut og FORCE Technology.

”Vi er med i netværksgrupper under Teknologisk Institut, som er super professionelle til at bringe folk sammen på tværs af fag og interesser. Det gælder fx i forhold til brændselsceller i høreapparater, hvor man har bragt konkurrenter sammen, hvilket er godt gået. Et andet eksempel er i forhold til FORCE Technologys SonoSteam teknologi, hvor vi har samarbejdet med dem om at få udviklet ideerne til det mekaniske design og tegne ting op i 3D og dermed få det fra ide til prototype”, fortæller Jens Peter Bredholt.

Centralt for SMV’er at have adgang til testfaciliteter

Efter Jens Peter Bredholts mening er det helt centralt, at GTS-institutterne tilbyder teknologier og testfaciliteter, som ikke findes andre steder i Danmark. For det er helt oplagt, at staten finansierer faciliteter, som mange virksomheder kan have glæde af parallelt.

”Hos Kapacitet lejer vi os ind hos GTS-institutter, hvis det ikke kan betale sig at have maskinen eller teknologien selv. Den specialiserede testdel hos GTS fungerer helt perfekt, her foregår tingene både hurtigt og meget dynamisk. Vi oplever en fin service og brandslukning – og medarbejderne er meget nørdede, dedikerede og stolte over det, de gør. For en mindre virksomhed er det en klar fordel at have denne adgang til teknologier og faciliteter”, siger Jens Peter Bredholt.

Projekter bør i højere grad være forretningsorienterede

Jens Peter Bredholt fortæller, at Kapacitet løbende er med i projekter under fx markedsmodningsfonden og højteknologifonden. Men de går kun ind i projekter, som de mener, har et reelt markedspotentiale. I det hele taget mener han, at innovationsprojekter bør være meget mere optaget af markedets behov, end de er i dag. Det gælder også de projekter, som GTS-institutterne deltager i.

”Fremover tror jeg det bliver endnu mere centralt, at projekter er forretningsorienterede fra en start, og derfor bør GTS-institutterne også tænke endnu mere i den retning, når de går ind i projekter. Måske kunnet GTS-institutterne overvejer at samarbejde med folk med forstand på det, det kunne fx være CBS”, mener Jens Peter Bredholt.

Den specielle danske mentalitet er en vigtig faktor

I den sidste måling fra Innovations Scoreboard klarer Danmark sig rigtig godt og kommer ind på en anden plads i Europa, når det handler om innovation. Ifølge Jens Peter Bredholt hænger det samme med den helt specielle mentalitet, der hersker på arbejdsmarkedet i Danmark, og som har en uvurderlig betydning for vores evne til at konkurrere internationalt til trods for høje lønninger.

”Danskere er ikke autoritetstro, og derfor er det mere dynamisk og underholdende at gå på arbejde, for de ansatte går op i det. I Danmark siger vi, hvad vi mener, uanset hvor i hierarkiet vi er. Det er helt unikt, og det betyder, at vi kan samarbejde på en anden måde. Vores humor og praktiske tilgang til tingene skiller sig ud, og så samarbejder vi med utrolig mange eksterne i vores projekter. Vi har respekt for, at andre har kompetencer, vi kan lære noget af, og vi tænker ikke så meget i siloer.”, siger Jens Peter Bredholt.