Teknologisk Institut er med i nyt EU-støttet, danskledet projekt, der skal undersøge mulighederne for mere brug af træ i etagebyggeriet, som kan være med til at reducere udledningen af CO2.

Teknologisk Institut har i samarbejde med en række internationale partnere netop vundet et stort EU-projekt, Build-in-Wood, med et samlet budget på 75 mil. kr. over fire år, der skal bidrage til at øge anvendelsen af træ i etagebyggeri.

“Vi er meget stolte over, at det lykkedes at vinde dette projekt i stærk konkurrence med store aktører fra skovtunge nationer som Sverige og Finland”, udtaler projektkoordinator og centerchef Niels Morsing, Teknologisk Institut.

Udvikle kompetencer

“Det giver os nogle fantastiske muligheder for at arbejde langsigtet mod vores mål om at anvende mere træ i byggeriet. Vi kan udvikle egne kompetencer, og vi får derudover mulighed for både at manifestere vores centrale position inden for trækonstruktioner og -materialer i Danmark og at skabe en international profil på området”, siger Niels Morsing.

Byggebranchen er en af Europas største CO2-udledere, og især når det gælder valg af byggematerialer, er der lavthængende frugter at plukke i form af CO2-besparelser ved at anvende mere træ i byggeriet. Derfor har EU set et behov for at udbyde et større innovations-projekt med henblik på at øge mængden af træ i byggeriet.

Træ udgør nemlig i dag en forsvindende lille del af etagebyggeriet i Danmark og i Europa. Men træ har nogle væsentlige fordele med hensyn til C02-udledning, da det optager CO2, når det vokser og lagrer CO2 i materialet i bygningens levetid. Også de hjemlige politikere er ved at få øjnene op for fordelene.

Genopdage træ

En række barrierer hindrer i dag anvendelsen af træ i større skala i etagebyggerier. En af de væsentligste barrierer er forbundet med tradition; at man i byggebranchen foretrækker velkendte løsninger i stål og beton, og derfor forbinder træbyggeri med høj risiko – ikke mindst i forhold til sikkerhed og økonomi.

Projektets opgave er derfor at få byggebranchen til at genopdage træ som byggemateriale ved at udvikle mere standardiserede og industrialiserede løsninger til træbyggeri i flere etager og samtidigt dokumentere løsningernes miljømæssige, økonomiske, og sociale effekter.

“Vores mål er simpelthen at gøre træ til et naturligt og vidt udbredt materialevalg til bærende konstruktioner i etagebyggerier. I Build-in-Wood er målet ikke at bygge verdens højeste hus i træ, men derimod at opnå størst mulig klimaeffekt ved anvendelsen af træbaserede byggesystemer i byggerier med tre til otte etager, hvor det europæiske og ikke mindst det danske marked er størst””, siger souschef Peder Fynholm, Teknologisk Institut.

Projektet, Build-in-Wood, støttes af EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 og løber i fire år frem til 2023.

Kontakter

Læs mere om projektet her

Yderligere oplysninger:

Centerchef Niels Morsing, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2312. mail: nmo@teknologisk.dk og souschef Peder Fynholm, mobil 7220 2333, mail: pfy@teknologisk.dk

Foto: Teknologisk Institut