Af Dorthe Christiansen, informationschef i GTS

Brandprøvninger er nødvendige for at sælge en række produkter til byggeriet og den maritime sektor. Alligevel er brandteknik et meget smalt og specialiseret fagområde, specielt når det kommer til brandprøvninger.

Med udgangspunkt i en resultatkontraktaktivitet har DBI videreudviklet sin infrastruktur til gavn for kundernes udviklingsprocesser. DBI har bl.a. forbedret sin dataopsamling fra brandprøvninger ved hjælp af videooptagelser. Selvom det ude fra set kan forekomme simpelt at videooptage noget, så bliver det kompliceret, når det foregår i en ovn, der er op mod 1.000 grader varm. Samtidig skal sensorer opsamler de rigtige data på en valid og verificerbar måde.

BLÜCHER benyttet mulighed for video fra ovnen

En af de virksomheder, der har haft glæde af DBI’s nye muligheder for at optage video direkte fra ovnen er BLÜCHER, der er en af Europas førende producenter af afløbssystemer i rustfrit stål.
BLÜCHER udfører brandtest hos DBI 1-2 gange årligt til både off-shore og landbaseret applikationer.

”Formålet med vores seneste brandtest hos DBI var at få belyst om de gældende prøvningsregler, er tilstrækkeligt dækkende. En brandspredning kan potentielt foregå både opad og nedad, og som reglerne er skruet sammen i dag, testes der kun opad. At skulle teste vertikale rørsystemer nedad, vil ikke adskille sig voldsomt fra forholdene for brandspredning opad, men der er én stor forskel – TYNDGEKRAFTEN! Den vil kunne ”trække” smeltet materiale ned gennem gennembrydningerne i en etageadskillelse, herunder også igennem afløbssystemet. Skrækscenariet er derfor, at en brand, som er startet på et øvre dæk, vil kunne sprede sig ned gennem skibet”, fortæller Jan Oppelstrup, Product Range Engineer i BLÜCHER og fortsætter:

”Derfor kontaktede vi DBI, som hurtigt greb opgaven og har været meget behjælpelig med deres know-how, og vi konstruerede i fællesskab en brugbar og realistisk konstruktion, som vi begge mente ville kunne opfylde vores ønske. Gennem hele beslutningsprocessen, har det været meget afgørende for BLÜCHER, at DBI har mulighed for visuelle beviser i form af video dokumentation – både fra oversiden, undersiden og særligt inde fra brandcellen”, fortæller Jan Oppelstrup.

Mistanke bekræftet

Selve testen forløb stort set som forventet. Men Jan Oppelstrup fortæller, at de oplevede noget mere ”bål og brand” på undersiden end forventet:

”Vi fik dokumenteret og bekræftet vores mistanke om en potentiel brandspredning ved brugen af brandbare rørsystemer og at et review af prøvningsstandarden kunne være hensigtsmæssigt. Efterfølgende har vi taget temaet op hos Søfartsstyrelsen og i januar deltog vi i den årlige IMO konference i London, med henblik på at få tilrettet prøvningsstandarden, selv om vi ved, det er en længere proces at få ændret eksisterende standarder. Men den gode dokumentation fra DBI har bestemt hjulpet vores sag”, siger Jan Oppelstrup.

Denne case har været bragt i en forkortet udgave i “Performanceregnskab for GTS-net 2013