Instituttets landbrugs- og bioressouceaktiviteter flyttes til nyt erhvervsområde i Aarhus N og bidrager med ny stor afdeling til udvikling af  den aarhusianske vidensakse.

Teknologisk Institut har planer om at flytte og samtidig samle Instituttets forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor landbrugs- og bioressource-området til et nyudviklet erhvervsområde i Aarhus Nord. Instituttets planer vil videreudvikle den aarhusianske videns- og innovations-akse, som løber fra det nye innovationsdistrikt indenfor vandteknologi i Aarhus Syd, over vidensmiljøer for cleantech, kreative erhverv og tech samt Aarhus Universitets store campusområde til innovationsdistrikterne indenfor sundhed og fødevarer i Aarhus Nord.

Konkret er det Teknologisk Instituts jyske landbrugs- og bioressourceaktiviteter i divisionen AgroTech, der samles med Instituttets pilotproduktionsfaciliteter til foder og fødevarer, som flyttes fra Sdr. Stenderup ved Kolding til det nye domicil. Tegnestuen C.F. Møller Architects har udarbejdet et forslag for det nye campus for Teknologisk Institut med i første omgang 12 bygninger på sammenlagt knap 8.000 kvm.

”Visionen er at skabe et domicil for Teknologisk Institut, som fortsætter Instituttets stolte tilstedeværelse i Aarhus siden 1942. Det nye campus vil både huse nogle af Nordens mest højteknologiske og mest forskelligartede laboratorier og pilotanlæg. Instituttet vil stille den teknologiske infrastruktur til rådighed for virksomhederne i Aarhus og resten af Danmark”.

”Det vil sikre og afføde nye arbejdspladser og en fortsat national og international gennemslagskraft og konkurrenceevne, der bidrager til Aarhus’ position som vækstdriver. Bæredygtighed er så stor en udfordring og mulighed, at det kun kan ske i partnerskaber. Med det nye domicil vil Teknologisk Institut gerne bidrage til at være samlepunkt for anvendelse af teknologi i praksis”, siger adm. direktør Juan Farré, Teknologisk Institut.

Udvikle videns- og innovationsaksen

Teknologisk Institut og Aarhus Kommune har fra starten været i dialog om fremtidsmulighederne i Aarhus. Borgmester Jacob Bundsgaard roser det gode samarbejde og glæder sig over, at Teknologisk Institut udvider i Aarhus:

”Det er utroligt positivt, at Teknologisk Institut udvider og udvikler sine aktiviteter i byen og samtidig bygger og investerer i nyt domicil i Aarhus. Det vil i sidste ende styrke dansk erhvervsliv – og jeg glæder mig også over, at placeringen i Aarhus Nord bidrager til at udvikle videns- og innovationsaksen og -miljøet i Aarhus. Globale tendenser og nye teknologiske muligheder inden for ikke mindst bæredygtighed, fødevareinnovation og klima kræver nye og visionære løsninger. Det er Teknologisk Institut med til at levere fra en styrket position i Aarhus, og det er fantastisk for erhvervsudviklingen i Aarhus og Danmark”, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

Teknologisk Institut har sit østjyske hovedsæde på Kongsvang Allé i Aarhus. Der er pt. Ikke lavet planer for udflytning fra Kongsvang Allé til det nye byggeri, men den nye grund giver mulighed for dette. En evt. samlet udflytning vil dog tidligst komme på tale om 5-10 år. Det er forventningen at landbrugs- og bioressourceaktiviteterne kan flytte til den nye adresse i 2024.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: C.F. Møller Architects