På Teknologisk Institut har man udviklet nyt værktøj til screening af indeklima på skoler. Værktøjet kan hjælpe kommunerne til at få en bedre indsats mod et godt indeklima på skolerne.

Højt CO2-indhold, varme, kulde, støj samt manglende – eller for meget – dagslys er blot nogle af de udfordringer indeklimaet i danske skoler kæmper med. Nyt screeningsværktøj skal komme skolerne til undsætning og skabe grund for politisk fokus og midler til udbedring af problemerne.

På Teknologisk Institut har indsatsen for et bedre indeklima i skoler nu resulteret i udviklingen af et nyt screeningsværktøj. Værktøjet er udviklet så det kan integreres direkte i skolernes Facilities Management (FM) system. Gennem det nye værktøj kan skolerne få konkrete input til forbedringer af indeklimaet og mulighed for at synliggøre kvaliteten af indeklimaet i lokalerne.

”Flere undersøgelser vidner om, at indeklimaet på en lang række af vores skoler i Danmark, er alt for dårligt. Det går ud over både elevernes og lærernes trivsel, og det betyder også rigtig meget for elevernes indlæring. Med vores nye værktøj, kan indeklimaet blive en integreret del af kommunens arbejde – både hvad angår renovering, løbende vedligehold og drift. Via værktøjet integreres de aktuelle indeklimaforhold direkte i skolernes eget system – og eventuelle udfordringer med indeklimaet bliver dermed mere synlige i den daglige drift og i arbejdet med vedligehold af bygningerne,” forklarer konsulent Maria Djekic Arent Andersen, Teknologisk Institut.

Synliggør kvaliteten af indeklimaet

Screeningsværktøjet bruges til at synliggøre kvaliteten af indeklimaet i lokalerne og identificere eventuelle indsatsområder. Screeningsværktøjet bygger på visuelle registreringer af udvalgte fysiske forhold i og omkring lokalerne, indenfor fire indeklimahovedområder; termisk, akustisk, visuelt og atmosfærisk.

Hvert klasselokale får tildelt en klassificering af hvert af de fire hovedområder, samt en klassificering af dets samlede indeklima. Klassificeringen er en procentvis score, der findes på baggrund af vurderingen indenfor hvert hovedområde. Denne klassificering kan aggregeres til skole- og bygningsniveau, så man kan få et overblik over kvalitet og indsatsområder.

Konkrete data har givet økonomi til udbedring

I Helsingør Kommune har man både deltaget i udviklingen af værktøjet og også benyttet sig af resultaterne. På baggrund af resultaterne har kommunen fået et overblik over indeklimaforholdene på de 15 skoler i kommunen og som følge af dette, fulgte flere midler til at sørge for et bedre indeklima på udvalgte skoler.

Løbende registreringer opdaterer bygningsansvarlige

Indeklimaværktøjet er udviklet med henblik på, at eksperter fra Teknologisk Institut foretager den første screening. Herefter får driftspersonalet på den givne institution en introduktion til værktøjet, så de fremover selv kan foretage registrering og vurdering af indeklimaforhold i skolerne.

”Ideen med løbende at foretage registreringer af indeklimaet er, at de bygningsansvarlige altid har opdaterede data til rådighed. På den måde kan skolerne selv tilegne sig konkret viden om indeklimaet i de enkelte lokaler eller afdelinger på skolen. Det giver et rigtig godt overblik, når der skal renoveres, og forhåbningen er, at det vil være med til at få skolerne til at prioritere renoveringer, hvor fokus også er på et sundt indeklima,” slutter Maria Djekic Arent Andersen.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her