Den nødvendige klimaomstilling skal ske med afsæt i evidensbaserede og veldokumenterede byggematerialer og -teknikker. Og den skal ske nu, så vi kan sikre kvalitet og holdbarhed i vores byggerier og ikke mindst, at de grønne milliardinvesteringer ikke tabes på jorden.

Af Christine Vodsgaard Larsen

Budskabet fra Brancheorganisationen Danske Tegl og Teknologisk Institut står klart i en fælles opfordring til hele den danske bygge- og anlægsbranche. Den nødvendige klimaomstilling kan ikke realiseres hurtigt nok, hvis vi skal undgå at spilde milliarder af kroner på ikke-klimarobuste bygninger.

Ændret byggeskik skal sikre holdbarhed

Administrerende direktør i Danske Tegl, Gitte K. Nielsen, er ikke i tvivl om, at budskabet om, at vores byggeskikke skal tilpasses, er både vigtigt og helt centralt, hvis vi skal sikre holdbarhed og kvalitet i det byggeri, vi skal udføre både nu og i fremtiden.

”Danmark sætter nedbørsrekorder år for år. 2019 var ingen undtagelse, og blev det vådeste år i dansk vejrhistorie. Med den nye boligaftale, hvor grønne renoveringsprojekter for 18,4 mia. kr. bliver fremrykket, er vi simpelthen nødt til at sørge for både veldokumenteret og klimatilpasset byggeskik. Ellers risikerer vi at gentage tidligere års syndere og stå tilbage med bygninger, der kun har en levetid på 30-50 år,” siger Gitte K. Nielsen.

Gitte K. Nielsens budskab bakkes op af centerchef Grith Bech-Nielsen fra Teknologisk Institut, som i langt højere grad end tidligere får skadessager ind, hvor skybrud, øget nedbør og hav- og grundvandsstigninger er årsag til omfattende skader på bygninger, veje og anlæg.

”Mange af de skader vi ser på bygninger skyldes, at materialer og konstruktioner stresses mere på grund af øget vandpåvirkning, og det udfordrer materialers og konstruktioners holdbarhed og kvalitet. Hvis vi ikke gør noget nu, risikerer vi flere og mere omkostningstunge klimarelaterede bygningsskader. Det afgørende er, at vores bygningsmaterialer er klimaresiliente og herunder også, at de håndteres korrekt i udførelsesfasen, hvor fx murværk er særlig følsomt for overfor nedbør, hvilket kan medføre omkostningstunge skader, hvis der ikke dækkes ordentligt af. Men det er lige så vigtigt, at mødet mellem forskellige byggekomponenter er tilstrækkeligt tæt,” forklarer Grith Bech-Nielsen.

Fælles call to action

Danske Tegl og Teknologisk Institut er enige om, at markeds- og samfundsbehovet for en egentlig klimaomstilling er stort.

”Der er brug for holdbare byggetekniske løsninger, kloge materialevalg og klare kravspecifikationer, hvis de kommende bygge- og renoveringsprojekter ikke allerede i vores levetid skal smuldre mellem hænderne på os,” siger Gitte K. Nielsen og suppleres af Grith Bech-Nielsen.

”Vi har et presserende behov for at omstille bygge- og anlægsbranchen til klimarobuste byggeskikke og byggetraditioner, som er tilpasset de nye, danske klimaforhold. Det er nu, vi skal sætte ind. Den vej, som vores aktuelle byggeskik har udviklet sig, er truet af klimaforandringerne. Vi har stadig til gode at se, om 2020 sætter ny nedbørsrekord, men vi nødt til at tage de mange og nye skader, vi ser, alvorligt.”

Den fælles opfordring er målrettet hele bygge- og anlægsbranchen.

”Vi skal gå sammen nu, på tværs af både offentlige og private bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og producenter, om at få et solidt vidensniveau at træffe kloge valg ud fra. Og vi skal kigge ind i alle faser af byggeriet. Den nødvendige klimaomstilling skal ske med afsæt i byggematerialer og -teknikker, som vi har evidens for og som er veldokumenterede. Kun på den måde kan vi sikre holdbarhed og kvalitet i vores bygninger – og kun på den måde vil den store milliardinvestering være langsigtet,” lyder budskabet fra Gitte K. Nielsen og Grith Bech-Nielsen.

Vil du vide mere? Kontakt:
Grith Bech-Nielsen, gbe@teknologisk.dk, 7220 1347

Foto: Teknologisk Institut