Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har holdt en konference om ”Klimamål og midler”. Her blev det slået fast, at hvis Danmark skal nå sine klimamål inden 2030 og 2050, skal alle aktører mobiliseres og gå sammen om at levere innovation i verdensklasse. Og vi er godt dumme, hvis vi ikke når det!

Danmark har de bedste forudsætninger for at lykkes med den grønne omstilling og for at fremstå som et godt eksempel for hele verden. Vi har førende forskningsmiljøer, institutioner til at overføre viden og innovative virksomheder. Det er budskabet i den opsamling fra konferencen, som DFiR netop har udgivet.

Succesen kommer ikke af sig selv!

Konferencen viste, at især tre ting presser sig på:

  • Vi skal blive bedre til at samarbejde på tværs af sektorer.
  • Vi skal udvikle en ny infrastruktur af grønne forsknings- og testfaciliteter.
  • Vi skal fokusere på opskalering og implementering af nye teknologier.

I forbindelse med konferencen har DFiR gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Den viser, at ud af 85 projekter, hvor et universitet har hovedbevillingen, har under 10 pct. et samarbejde med et GTS-institut. Derfor mener DFiR, at det er nødvendigt at se nærmere på incitamenter for samarbejde.

Adgang til faciliteter

Endnu en forudsætning for succes er, at erhvervslivet har adgang til en grøn infrastruktur af faciliteter til test og udvikling. Det er afgørende for at skabe de platforme, der faciliterer aktiviteter i hele værdikæden, lyder det fra DFiR. GTS-insitutterne har i mange år specialiseret sig i at bringe viden i spil i virksomheder. Men det er også vigtigt, at GTS-institutter og universiteter kan etablere et fordelagtigt samarbejde, der gør faciliteter tilgængelige for aktører i den grønne omstilling.

Skalering af teknologi

Der er kun otte år til den første milepæl i den grønne omstilling. For at nå målene i 2030 er det nødvendigt at skalere og implementere eksisterende teknologier. På nogle af de grønne områder mangler vi lokomotiver i form af store industrielle aktører til at drive udviklingen. Her er det nødvendigt at erstatte dem af et stærkt samarbejde mellem sektorer. Desuden er det vigtigt at have fokus på eventuelle regulatoriske hindringer, slår DFiR fast.

”DFiR kommer med nogle meget relevante betragtninger om, hvad der skal til for at sikre en succesfuld grøn omstilling. Som de peger på, er det nødvendigt at samtænke sektorer og skabe nogle platforme for innovation, der sætter de bedste kompetencer i spil til gavn for virksomheder. GTS-institutterne har en vigtig funktion ift. at være dem, der gør viden anvendelig for virksomhederne og som stiller faciliteter til test og udvikling bredt til rådighed for virksomhederne. Derfor er det også vigtigt, at der blive skabt et incitament for samarbejde og arbejdsdeling”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

Læs dfirbrief her

GTS-faciliteter

Hvis du vil have et overblik over nogle af de faciliteter til test, udvikling og demonstration, der er opbygget hos GTS-institutterne, så besøg vores hjemmeside teknologiskinfrastruktur.dk 

Foto: Teknologisk Institut