Netværksgruppen for Træbyggeri, som har eksisteret siden 2015 i regi af InnoBYG, videreføres nu i bygge- og anlægsbranchens klynge WE BUILD DENMARK.

Af Christine Vodsgaard Larsen

Selvom træ som byggemateriale har fået forøget fokus i Danmark – er der nu, mere en nogensinde, brug for at dele viden og erfaring om træbyggerier, ifølge Peder Fynholm fra Teknologisk Institut, som er leder af netværksgruppen om træbyggeri.

”Der er et spændende momentum lige nu, og en opmærksomhed på træ som byggemateriale, som vi skal udnytte og derfor er vi rigtig glade for, at WE BUILD DENMARK vil støtte videreførelsen af netværksgruppen for træbyggeri,” siger Peder Fynholm.

Viden skal sikre træbyggeri

Netop fordi træ nyder øget opmærksomhed i bygge- og anlægsbranchen, er en af udfordringerne at sikre, at træ som materiale bliver brugt korrekt, da der ellers er risiko for, at manglende viden spænder ben for mere træbyggeri i Danmark.

”Noget af det, vi vil have fokus på i netværksgruppen for træbyggeri, er de potentielle fejl, som vi ved, at byggebranchens aktører kan komme til at begå, når de bygger med træ. En klassisk fejl er at tro, at træ skal behandles på samme måde som andre byggematerialer, fx ude på byggepladsen. Men bl.a. fordi træ er et fugtfølsomt materiale, så er der nogle forholdsregler man skal tage og nogle processer, hvor man skal være særligt opmærksom, blandt andet i forhold til opbevaring af træet og i selve opførelsen,” understreger Peder Fynholm.

Et af formålene med Netværksgruppen for Træbyggeri er da også at hjælpe bygge- og anlægsbranchens aktører med at få ny viden om træbyggeri, blandt andet ved at deltage i de planlagte netværksgruppemøder.

”Vi holder som udgangspunkt fire faglige netværksgruppemøder, hvor vi tager relevante emner op, som interesserer branchens aktører. Formen vil være en blanding af oplæg med fagligt fokus samt mulighed for at netværke på tværs af netværksgruppens medlemmer. Datoerne er på plads, og det første netværksgruppemøde er den 27. april, hvor vi også inviterer medlemmerne til at byde ind med emner til de kommende møder,” siger Peder Fynholm.

Mange muligheder i ny klyngeorganisation

For Marianne Meyer Jakobsen, sekretariatsleder i WE BUILD DENMARK og tidligere netværksleder i InnoBYG, er videreførelsen af netværksgrupperne en væsentlig del af de tilbud, som klyngen har til deres medlemmer.

”Med netværksgrupperne giver vi vores medlemmer en mulighed for at dykke dybere ned i en række faglige emner, end vi ofte gør på vores større events. Ud over netværksgruppen for træbyggeri, har vi fortsat netværksgrupperne om bæredygtig beton og FN 17’s verdensmål i byggeriet. Det er en rigtig god mulighed for vores medlemmer at deltage i de faglige netværksgrupper og som medlem kan man deltage i alle de netværksgrupper man ønsker,” siger Marianne Meyer Jakobsen og oplyser, at det er gratis at være medlem i WE BUILD DENMARK og dermed af netværksgrupperne frem til juli 2021.

”Dermed giver vi alle mulighed for at prøve medlemskab af klyngen af ganske uden beregning. Og nu, hvor alle netværksgrupperne også er i gang, så er det bare med at melde sig ind og prøve dem af, for de er et spændende tilbud til medlemmerne, både fagligt og i forhold til at styrke sit professionelle netværk,” slutter Marianne Meyer Jakobsen.

Vil du vide mere om netværksgruppen for træbyggeri? Kontakt:

Leder af netværksgruppen, Peder Fynholm, pfy@teknologisk.dk, 7220 2333

Vil du vide mere om WE BUILD DENMARK? Kontakt:

Sekretariatsleder, Marianne Meyer Jakobsen, Marianne.Meyer.Jakobsen@webuilddenmark.dk, 2935 4834

Du kan læse mere om Netværksgruppen for træbyggeri her

 Tilmeld dig første møde her

Foto: Colourbox