Storskalakarakterisering er avancerede røntgen- og neutronmålinger, der giver information om materialer og processer på nanometerskala. Denne viden kan virksomheder bruge til at forstå og udvikle deres produkt.

Med røntgen- og neutronmålinger kan man få information om materialers indre struktur helt ned på mikro- og nanometerskala. Målingerne komplementerer klassiske laboratorieteknikker og giver vigtig indsigt, som kan sikre produktkvalitet og reducere time-to-market gennem optimering af produktudviklingsforløb. I mange tilfælde kan analyserne udføres ikke-destruktivt og under relevante driftsbetingelser.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

På Teknologisk Institut ses analyserne med neutron- og røntgenstråling som et supplement til traditionelle analysemetoder, som fx Ramanspektroskopi og infrarød spektroskopi. Derfor overvejes det altid, hvilket et værktøj der egner sig bedst til at besvare et givent spørgsmål. Sammen med virksomheden vurderes det derfor, hvordan problemstillingen bedst kan gribes an – enten med den store analysekapacitet på Teknologisk Institut eller ved hjælp af storskalafaciliteter.

At foretage eksperimenter på sådanne faciliteter kan være en uoverskuelig proces for den enkelte virksomhed. På Teknologisk Institut findes ekspertisen til at drive sådanne processer og hjælpe virksomheder gennem forløbet. Teknologisk Institut kan enten stå for hele processen fra definition af problemstilling over målinger og dataanalyse til færdig rapport, eller løse specifikke underopgaver.

Case: RadiSurf

I denne video kan du høre Mie Lillethorup og Jakob Pagh Nikolajsen fra virksomheden RadiSurf fortælle om, hvordan avancerede røntgenanalyser hjalp dem til en bedre forståelse af deres polymerbørste-teknologi:

Om faciliteterne

Lige nu etableres der verdensførende neutron- og røntgenkilder tæt på Danmark i Lund (ESS og MAX-IV) og Hamburg (DESY og European-XFEL). Det drejer det sig om store og avancerede maskiner, og fra Danmarks side er der investeret rigtig mange midler i disse faciliteter.

Man kan tænke på maskinerne som super-tunede versioner af det udstyr, der anvendes på hospitaler og i laboratorier. Det giver mulighed for at foretage målinger og analyser, som ikke ellers er mulige, fx at se på indtrængning af væsker i porøse materialer, eller at se ind i batterier mens de bruges.

Ambitionen er, at disse faciliteter ikke kun skal være til gavn for forskere, men i høj grad også for danske virksomheder i deres udvikling af produkter og processer.

Du kan læse mere om storskalakarakterisering og faciliteterne hos Teknologisk Institut her

Foto: Teknologisk Institut