GTS-institutterne står overfor at skulle indgå nye resultatkontrakter for 2021-2024. I perioden fra d. 4. til 29. maj har det været muligt at kommentere på GTS-institutternes 49 forslag til indsatsområder. De flere end 3000 kommentarer viser en stor interesse for at bidrage til processen.

De mange inputs fra virksomheder og andre interessenter medvirker til at gøre aktiviteterne så relevante og brugbare som muligt for dansk erhvervsliv. Nu handler det om at indarbejde de mange kommentarer i indsatsområderne. Herefter bliver der sidst på året indgået aftaler med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte for den kommende fireårige resultatkontraktperiode.

”Det er utrolig flot, at så mange virksomheder, brancheforeninger og privatpersoner har taget sig tid til at kommentere på de 49 indsatsområder. Der er mange gode og relevante input, der er med til at sikre, at der bliver arbejdet med de teknologier, der er størst efterspørgsel efter i dansk erhvervsliv. Det gælder ikke mindst indsatser, der bidrager til den grønne omstilling af dansk erhvervsliv og samfund med særlig fokus på at understøtte innovation i SMV’erne ”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Du kan læse mere om processen og indsatsområderne på bedreinnovation.dk

Foto: FORCE Technology