Hvert år kommer mange danskere til skade som følge af brande i hjemmet. Mange brande kan undgås. Derfor har boligselskabet DOMEA, via et omfattende samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts eksperter, udviklet deres serviceniveau og kompetencer inden for forebyggelse og bekæmpelse af ildebrande. Indsatsen har allerede reduceret antallet af ildebrande og givet større sikkerhed for beboerne i DOMEA’s mange ejendomme.

Mere end 20.000 gange om året opstår der brand i og omkring danske boliger. 2000 mennesker kommer til skade og 80 mennesker omkommer i disse brande. Hvert år! De fleste brande kunne være undgået, hvis befolkningen havde større viden om, hvordan de kan sikre sig i hjemmene. Den kedelige statistik over antallet af omkomne vidner om, at der er kraftigt brug for flere forebyggende initiativer for at undgå, at flere menneskeliv går tabt.

DOMEA og DBI uddanner og oplyser om brandsikkerhed

Boligselskabet DOMEA startede et initiativ for at sætte fokus på brandsikkerhed i firmaets boliger, og derfor kontaktede de Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI). DBI arbejder for at sikre liv og værdier ved brand. Ildebrande i boliger har mange forskellige årsager, og for at kunne hjælpe DOMEA bedst muligt var det derfor nødvendigt at inddrage både DOMEA’s ansatte og beboere i udarbejdelsen af en indsatsplan. DBI kortlagde alle nødvendige indsatsområder og kom frem til, at for at gøre indsatsen optimal skulle alle beboere oplyses bredt, og samtidig skulle DOMEA’s medarbejdere uddannes, så de fik mere viden om ildebrand, slukning, alarmering og førstehjælp. DBI har i samarbejde med DOMEA lavet kurser og oplysningsmøder til både beboere og medarbejdere, og de har lavet et informationshæfte og en informationsfilm. Der ud over oplyser DOMEA om brandsikkerhed i DOMEA Magasinet, som udsendes til alle beboere.

Gavner mere end brandsikkerhed

I dag er antallet af ildebrande og tilskadekomne faldet. DBI har hjulpet DOMEA ved at styrke organisationens indsats på et vigtigt område. Det sikrer, at DOMEA er i stand til at udvikle deres serviceniveau og opbygge nye kompetencer i organisationen.
DBI’s kompetencer på området for brandsikkerhed har ikke blot styrket sikkerheden i DOMEA’s boliger. Selskabet har også opnået organisatoriske fordele ved at sætte fokus på brandsikkerhed. For eksempel er den interne kommunikation blandt medarbejderne styrket og beboerne fortæller, at de føler sig mere trygge.

”Vi er et administrationsselskab med utrolig mange interessenter i form af ejendomsselskaber, beboere og medarbejdere. Når vi foretager innovation, kan det være svært at sikre spredning af den opbyggede viden til alle disse grupper. DBI har med deres ekspertviden spillet en stor rolle i både udviklingen af, hvordan brandsikkerheden øges, samt hvordan beboere og medarbejdere oplyses bedst muligt”, udtaler Preben Christensen, seniorkonsulent i DOMEA.

Kurser til alle

Hvis ildebrande i boliger skal undgås kræver det, at den enkelte beboer, ejendomsfunktionærerne og viceværterne bliver oplyst om brandsikkerhed. Derfor har DOMEA i samarbejde med DBI gennemført kurser i brandbekæmpelse, forebyggelse og førstehjælp for deres ejendomsfunktionærer. Alle DOMEA’s 450 ejendomsadministratorer er nu forsikringsgodkendt til at udføre såkaldt ”varmt arbejde”.
DOMEA administrerer mere end 32.000 boliger med over 60.000 beboere, og de tilbyder nu også beboerne informationsmøder om brandforebyggelse. Her kan beboerne få demonstrationer af brandbekæmpelse og sikkerhed og lære om røgalarmer, førstehjælp, alarmering og forholdsregler ved ildebrand.

”Ildebrande og skader derfra undgås bedst, hvis flest mulige mennesker har kendskab til forebyggelse og bekæmpelse. Derfor hjælper DBI os nu med at øge kendskabet til brandsikkerhed blandt både beboere og medarbejdere”, udtaler Preben Christensen.

”Brandsikker Bolig”

DBI har også hjulpet DOMEA med at lave informationshæftet ”Brandsikker Bolig”, som deles ud til beboere og personale. Hæftet viser ved hjælp af tegninger, hvad beboerne kan gøre for at undgå ildebrande, og hvad de skal gøre, hvis der opstår en brand. Det beskriver, hvor og hvordan brande typisk opstår, hvordan man kan forebygge, at de opstår, og hvordan man bekæmper en brand, hvis uheldet skulle være ude. Hæftet giver også råd om førstehjælp og indeholder en tjekliste, så beboerne kan tjekke, om de bor brandsikkert. Manualen er udarbejdet af brandfolk og brandteknikere fra DBI i samarbejde med DOMEA, og den er med til at sikre, at flest muligt har kendskab til brandsikkerhed.

”Det Brænder”

DOMEA og DBI har taget initiativet et skridt videre, og i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og med støtte fra Tryg Fonden har de lavet oplysningsfilmen ”Det Brænder”. Filmen handler om bekæmpelse af brande i private boliger og har fokus på brande, som opstår pga. defekte el-apparater, rygning og levende lys. Den fokuserer også på brand i køkkener og pyromanbrande. Filmen bruges bl.a. i forbindelse med oplysning, undervisning og foredrag om brandsikkerhed, blandt andet i boligforeninger. Den vises også på DOMEA’s kurser og oplysningsmøder, hvor den bruges som oplæg til debat om sikkerheden i den enkelte boligforening.

Erfaringerne spredes

DOMEA og DBI er nu gået i gang med at udbrede deres erfaringer og har taget kontakt til andre ejendomsselskaber for at øge brandsikkerheden for flere mennesker landet over. Som en del af dette initiativ er de gået i gang med at danne nye netværk for at skabe mere videndannelse og videnspredning på tværs af brancher.

Fakta

DOMEA er et landsdækkende boligselskab, som administrerer ca. 32.000 boliger med op mod 60.000 beboere. Boligerne ejes af en række selvstændige boligselskaber, som administreres af DOMEA.