Nøglen til en mere innovativ virksomhed findes ofte i brugen af ny viden og teknologi. Men hvordan omsætter du den gode idé til innovative løsninger? En af mulighederne er et samarbejde om innovation med GTS-institutter.

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Hver år har GTS-institutterne mere end 17.000 private og offentlige virksomhedskunder i hele Danmark. Ofte tager samarbejdet udgangspunkt i den kæde af test- og demonstrationsfaciliteter, som GTS-institutterne har opbygget på egen hånd.

De opbyggede faciliteter spænder vidt og omfatter bl.a.:

Et samlet overblik over GTS-infrastruktur

Der findes en hjemmeside, hvor vi giver et samlet overblik over de faciliteter, som GTS-institutterne har opbygget på områder af stor betydning for dansk erhvervsliv. Faciliteterne kan benyttes af alle virksomheder på kommercielle vilkår.

I alt er der ind til videre lagt mere end 130 beskrivelser af GTS-infrastruktur på hjemmesiden.

GTS-kompetencer skaber legitimitet udtaler virksomhed

En af de virksomheder, der har haft glæde af at samarbejde med GTS med udgangspunkt i GTS-faciliteter er den danske virksomhed Explicit. Virksomheden har udviklet et målesystem til droner og helikoptere, der måler skibes udledning af bl.a. svovl.

Systemet er udviklet i et tæt samarbejde med FORCE Technology. Samarbejdet har bl.a. handlet om atmosfæremodeller, kvalitetssikring og kalibrering af sensorer.

”Hele godkendelsesdelen af teknologien er foregået i samarbejde med FORCE Technology. Vi har brugt dem til at sparke døren ind hos myndigheder. Det skaber legitimitet, når vi kan aflevere en rapport fra FORCE Technology, der dokumenterer at vores målinger er korrekte. I den situation fungerer de som uvildig tredjepart, der står på mål for vores teknologi. Dette tætte samarbejde med FORCE Technology vil helt sikkert fortsætte fremover”, siger Jon Knudsen, ceo i Explicit.

Læs en case om samarbejdet her

Vil du vide mere?

Vi du vide mere om de test- og demonstrationsfaciliteter, som GTS-institutterne stiller til rådighed, så tjek hjemmesiden teknologiskinfrastruktur.dk

Foto: DHI