Den danske virksomhed Explicit har udviklet et målesystem – en såkaldt minisniffer – til droner og helikoptere, der måler skibes udledning af bl.a. svovl. Udviklingsarbejdet startede tilbage i 2013 med støtte fra MUDP-programmet og i et tæt samarbejde med FORCE Technology. Systemet er nu på markedet.

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Allerede i 2017 vandt Explicit sit første udbud med den nye teknologi. Siden da har Explicit på vegne af den danske miljøstyrelse overvåget skibes udledning i de danske farvande med hjælp fra helikoptere og små droner.

Endnu et gennembrud for Explicit er, at de som del af et nordisk partnerskab, skal foretage svovlovervågning for EMSA (European Maritime Safety Agency). Explicit har ansvar for hele dataleverancen med indsamling og behandling af emissionsdata fra skibenes røgfaner og for at rapportere dem direkte til EMSA i realtid. Det er første gang, at minisniffer-teknologien bliver anvendt i skala på store langtrækkende VTOL-droner.

”Der er ikke tvivl om, at EMSAs droneprogram er et af de mest ambitiøse civile droneprogrammer i verden. Derfor er det af kæmpe betydning for os, at vi får mulighed for at være med til at levere nøgleteknologien”, siger Jon Knudsen, CEO i Explicit.

Der er tale om et fire-årigt projekt, hvor man som en showcase flyver over forskellige dele af Europa. Ideen er, at man som EU-medlemsstat i tre måneder kan låne udstyret fra EMSA for dermed at se potentialet i teknologien. Jon Knudsen håber, at det vil få nogle af landende til at anvende dronerne i fremtiden. Danmark er i øvrigt et af de første lande, der har lånt udstyret, som skal patruljere over Storebælt i 3 måneder.

Startede med et MUDP-program

Jon Knudsen fortæller, at det for ham har været helt afgørende at have adgang til offentlige programmer: ”Ellers havde det aldrig kunne lade sig gøre at arbejde med teknologien. Det var et MUDP-program, der satte det hele i gang og muliggjorde et samarbejde med FORCE Technology”.

Igennem hele forløbet har Explicit været involveret i diverse forskningsprogrammer. Udover MUDP har det drejet sig om programmer under Innovationsfonden, ESA og EU Horizon2020. I et af Innovationsfondsprojekterne kunne Explicit udføre en skalatest i Rotterdam for de hollandske myndigheder. Testen bidrog til, at Explicit kunne overbevise miljøstyrelsen i Danmark om potentialet i teknologien.

”Når vi går ind i FoU-projekter har det altid et kommercielt sigte. Udover at det handler om at udvikle og modne teknologien, så handler det også om at positionere os og vise os frem. Det giver adgang til viden og netværk både herhjemme og internationalt, og så giver det adgang til slutkunder”, siger Jon Knudsen og fortsætter: ”En anden vigtigt ting er, at midlerne har gjort det muligt at komme i mål med FoU-delen uden eksterne investorer. Det betyder, at vi selv har kunnet bestemme tempoet.”

Som opstartsvirksomhed har det også været helt afgørende at have tæt adgang til samarbejdspartnere i Danmark, herunder FORCE Technology, som virksomheden i hele forløbet har haft et tæt parløb med. Samarbejdet med FORCE Technology har bl.a. handlet om atmosfæremodeller, kvalitetssikring og kalibrering af sensorer.

”Hele godkendelsesdelen af teknologien er også foregået i samarbejde med FORCE Technology. Vi har brugt dem til at sparke døren ind hos myndigheder. Det skaber legitimitet, når vi kan aflevere en rapport fra FORCE Technology, der dokumenterer at vores målinger er korrekte. I den situation fungerer de som uvildig tredjepart, der står på mål for vores teknologi. Dette tætte samarbejde med FORCE Technology vil helt sikkert fortsætte fremover”, siger Jon Knudsen.

Performanceregnskab for GTS-net 2019

Denne case har været bragt i Performanceregnskab for GTS-net 2019. Du kan hente hele regnskabet her

Foto: Explicit