Vil du gerne vide mere om, hvordan universiteter og GTS-institutter samarbejder? Og hvordan det bidrager til at skabe dansk innovation? Så tjek denne nye publikation udgivet af Danske Universiteter og GTS-foreningen.

I publikationen finder du en kortlægning af samarbejdet mellem danske universiteter og GTS-institutter.

Universiteter og GTS-institutter har sameksisteret og samarbejdet i mere end 100 år, og det er første gang, at de otte universiteter og de syv GTS-institutter er gået sammen om at give en status på samarbejdet.

Med hjælp fra både data og konkrete eksempler på samarbejdsrelationer afdækker publikationen det omfattende og alsidige samarbejde, der finder sted.

Universiteter og GTS-institutter samarbejder fx i danske og internationale forsknings- og udviklingsprojekter, og de samarbejder om fysisk infrastruktur. Derudover indgår begge parter i de nationale innovationsnetværk. Publikationen viser desuden en betydelig udveksling af ansatte mellem GTS-institutterne og universiteterne. Dette er med til at flytte kompetencer, så viden sættes i spil i nye sammenhæng

Disse fælles aktiviteter er med til at bringe ny viden og teknologi i anvendelse i dansk erhvervsliv.

Opfordring til at styrke samarbejdet yderligere

Kortlægningen viser, at etableringen af Innovationsfonden og den efterfølgende reduktion af virkemidler og offentlige bevilling har resulteret i en reduktion af antallet af samarbejdsprojekter.

I publikationen argumenteres der derfor for en yderligere styrkelse af samarbejdet, så fælles kompetencer og ressourcer bliver sat endnu mere i spil til glæde for det danske samfund og erhvervsliv.

”Kortlægningen viser, at samarbejdet mellem universiteter og GTS-institutter er et vigtigt element i at få mere viden i anvendelse i dansk erhvervsliv. Når det handler om at løfte den samlede danske videns- og innovationsindsats, er en styrkelse af samarbejdet mellem universiteter og GTS-institutter derfor en vigtig del af løsningen”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Du kan hente publikationen her

Foto: Bioneer