En ny undersøgelse har testet forbrugernes viden om fødevarers holdbarhed hjemme i køkkenerne. Hvilke klassiske køkkenråd holder stadig i dag, og hvilke er blevet til myter?

Der går årligt 716.000 ton fødevarer til spilde i Danmark på vejen fra landbruget til forbrugerne. 36 pct. af spildet ligger hos forbrugerne, og forventningen er, at formidling om korrekt opbevaring og udnyttelse af fødevarer kan være med til reducere madspildet hjemme hos forbrugerne.

”Jo mere forbrugerne har den rigtige viden om den korrekte behandling af fødevarer hjemme i køkkenerne, jo større er muligheden for at mindske den del af madspildet”, forklarer faglig leder Marlene Schou Grønbeck, Teknologisk Institut.

Teknologisk Institut har som en del af projektet DNAPROKON, som handler om madspild, undersøgt forbrugernes viden om holdbarhed af fødevarer i forhold til nogle af de gamle køkkenhusråd om opbevaring og anvendelse af fødevarer. DNAPROKON skal bl.a. kortlægge potentialerne for at minimere madspild i hele værdikæden fra fødevareproducenter til forbrugerne.

”Vi har spurgt forbrugerne med udgangspunkt i farmors gamle køkkenråd om opbevaring og håndtering af fødevarer. I dag med moderne produktions-og tilberedningsmetoder gælder de ikke alle sammen. Men hvis man alligevel følger alle slavisk, kan man faktisk komme til at kassere mad unødigt”, siger Marlene Schou Grønbeck.

Køleskabstemperatur er vigtig

Forbrugerundersøgelsen, er lavet som en rundspørge, hvor knap 900 forbrugere har deltaget. Undersøgelsen viste bl.a., at de deltagende forbrugere har godt styr på, hvordan varm mad nedkøles optimalt, og at man i dag godt kan benytte forarbejdet pålæg efter holdbarhedsdatoen er overskrevet – så længe det kun er overskredet med få dage, det stadig dufter godt, og at man så benytter pålægget tilberedt i fx en pizza eller en tærte.

”Til gengæld er der mange forbrugere, som ikke er nok opmærksomme på, hvor vigtigt det er at holde temperaturen i køleskabet lav nok. Opbevares det ferske kød eller plantefarsen i køleskabet ved de anbefalede 5°C vil holdbarheden være væsentlig længere, end hvis køleskabet er indstillet forkert, og temperaturen er 8-10°C. Så skal madspildet ude hos forbrugerne reduceres, er det vigtigt at have styr på temperaturen i køleskabet”, siger Marlene Schou Grønbeck.

Forbrugerundersøgelsen om reduktion af madspild er en del af projektet DNAPROKON, finansieret af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), Miljøstyrelsen under Miljøministeriet samt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I den fulde pressemeddelelse kan du se nærmere på de spørgsmål og svar som undersøgelsen har fokuseret på.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Colourbox