Teknologisk Institut er gået sammen med Danske rederier og maritime udstyrsproducenter om at udvikle en ny type røggassensor, som på det enkelte skib kan dokumentere, at skibene overholder nye internationale svovlgrænser i brændstof.

For at mindske luftforureningen er der fra 1. januar 2020 på globalt plan indført nye, skrappe krav til skibes svovludledning. Der hersker dog stor usikkerhed med hensyn til, hvordan de nye krav kan og skal håndhæves for at opnå lige konkurrencevilkår for rederierne.

Et skridt på vejen kan være at udvikle nye røggassensorer til måling af svovludledningen på de enkelte skibe.

”Der er uden tvivl nogle rigtig gode sensorløsninger på markedet i dag, men det er også løsninger, som ofte kan mere, end der bliver efterspurgt fra rederierne. Gennem en ny tilgang til det tekniske koncept vil vi derfor i projektet afdække potentialet for en alternativ og mere kosteffektiv løsning”, siger projektleder Morten Køcks, Teknologisk Institut.

Det er i dag frivilligt for rederne med kontinuerlige svovlmålinger om bord på skibene, medmindre der benyttes røggasrensning i form af scrubberteknologi, hvor svovlen via tilført vand kan vaskes ud af røgen. Men på sigt kan det blive blive obligatorisk. Tæt på land findes der andre løsninger til at identificere skibe, som snyder på vægten og benytter brændstof med for højt svovlindhold. Det kan være droneløsninger og fastmonterede sensorer på fx Storebæltsbroen.

”Fra DFDS’s side ser vi gerne at en svovlsensor bliver obligatorisk ombord på alle skibe for at sikre lige konkurrencevilkår blandt rederierne. Samtidig ser vi også et behov for en billigere og mere simpel teknologi end de nuværende løsninger som findes på markedet”, siger Allan Grodin fra DFDS, som er en af nøglepartnerne i projektet.

Lige nu afprøver konsortiet forskellige kombinationer af sensorer og komponenter i laboratoriet på Teknologisk Institut.

Læs mere

Fakta om projektet

Projektet forløber fra primo 2019 til ultimo 2020 og er et samarbejde mellem Teknologisk Institut, DFDS, MOL Nordic Tankers, Danske Maritime, Danske Rederier, C.I.-Aqua og ME Production.

Projektet er medfinansieret af Miljøstyrelsen under MUDP-støtteordningen (2018).

Foto: Teknologisk Institut