Der er store gevinster at hente for danske produktionsvirksomheder ved investering i digitale løsninger, som fx 3D-print. Sådan lyder det fra MADE efter fire års samarbejde mellem virksomheder, universiteter og GTS-institutter.

50 virksomheder har deltaget i det fire år lange samarbejde, og de vurderer, at de tilsammen kan nå op på effektiviseringsgevinster og øget omsætning på en halv milliard kroner. Sådan lyder et skøn fra de involverede virksomheder, der i fire år har samarbejdet med universiteter, tre GTS-institutter og andre produktionsaktører i projektet MADE Digital om at udvikle og teste nye digitale løsninger.

MADE Digital er en platform i produktionsklyngen MADE – Manufacturing Academy of Denmark. Over 50 produktionsvirksomheder har i MADE Digital delt viden på tværs af størrelse og branche.

”Vores erfaringer med MADE Digital viser, at der er et stort potentiale for resten af landets produktionsvirksomheder, hvis de investerer i nye digitale løsninger. Erfaringerne viser, at klassiske danske produktionsvirksomheder med nye digitale værktøjer side om side med maskinerne kan løfte deres produktivitet og dermed deres konkurrenceevne,” siger MADE’s direktør Nigel Edmondson og tilføjer:

”I MADE Digital og i resten af MADE-klyngen er forskerne fra de deltagende universiteter og andre vidensinstitutioner rykket ud i virksomhederne, hvor de i små ’laboratorier’ har fundet løsninger på konkrete udfordringer.”

Investeringen er tredoblet

Alle involverede produktionsaktører har bidraget med finansiering til MADE Digital, der havde et budget på i alt 196 mio. kr. De samlede gevinster på 554,3 mio. kr. er tæt på en tredobling af investeringen.

Den største investering på 79 mio. kr. kom fra Innovationsfonden, der glæder sig over det store udbytte.

”Det er en meget svær opgave at få samarbejdet mellem virksomheder og universiteter til at lykkes i praksis. I MADE Digital har vi set, at samarbejde driver innovation, og det har givet store og små virksomheder ny viden om teknologier og forretningsudvikling, der har skabt vækst og arbejdspladser i Danmark. Vi er stolte over at have bidraget til den udvikling,” siger Innovationsfondens direktør, Anne-Marie Levy Rasmussen.

Store virksomheder som blandt andre Grundfos og LEGO Group, samt SMV’er som bl.a. Sjørring Maskinfabrik og Paul E. Danchell har været en del af MADE Digital.

SMV’er fik hjælp til konkrete udfordringer

Sideløbende med MADE Digital blev SMV’er tilbudt MADE Demonstrationsprojekter, hvor de kunne få hjælp til at løse konkrete udfordringer eller afprøve nye produktionsteknologier i skræddersyede forløb på op til seks måneder fra projektets opstart. Gennem forløbene kunne SMV’en trække på viden hos eksperter til en værdi af op til 100.000 kr.

Demonstrationsprojekter har hjulpet SMV’er med nye digitale løsninger – projekterne er muliggjort via investering fra Industriens Fond og tilbydes fortsat til MADE-medlemmer i dag.

Læs mere her hvor du bl.a. kan høre om Sjørring Maskinfabriks forløb