En solidt funderet forskerbaggrund, stor faglig nysgerrighed, en innovativ tilgang til opgaveløsning og ikke mindst en brændende passion for beton som materiale, er blot noget af det, som kendetegner den nye centerchef for Beton på Teknologisk Institut, Lars Nyholm Thrane.

Af Christine Vodsgaard Larsen

Da Lars Nyholm Thrane, tidligere i år, indtrådte officielt som centerchef for Beton på Teknologisk Institut, var det en erfaren person, som stillede sig i spidsen for det solide center, som både har specialister der arbejder med beton, asfalt og digitalisering af bygge- og anlægsbranchen.

Lars Nyholm Thrane har været ansat på Teknologisk Institut siden 2002, hvor han gennemførte en erhvervsforskeruddannelse. Siden har han været fast inventar i Betonbranchen, først som konsulent i centeret og siden som Teamleder. I 2017 modtog han Betonprisen for sin store indsats med forskning inden for betonteknologi og brobygning mellem forskning og praktik. Siden 1. juni 2020 har Lars Nyholm Thrane desuden fungeret som konstitueret centerchef for Beton og dermed er det ikke en helt uprøvet herre, der officielt overtager kompasset i Beton.

Praktiske rødder og empatisk facon

Lars Nyholm Thrane har altid brændt for at koble teori og praktik i betonbranchen og sammen med sin rolige og empatiske facon, har det vundet stor respekt fra både kollegaer og samarbejdspartnere.

Han er også respekteret for sin konstruktive tilgang til opgaverne, og sin lyst og iver efter at betoncentrets arbejde gør en forskel for virksomheder og samfund. Det gælder både i de mange kundeopgaver som Betoncentret løser hvert år inden for betonteknologisk rådgivning, produktudvikling, tilstandsvurderinger, certificering, test og dokumentation af beton og asfalt, som for de forskningsprojekter, som Betoncentret, sammen med en bred vifte af samarbejdspartnere, har været med til at løfte gennem tiderne. Senest et nyt Grand Solutions projekt om videreudvikling af FutureCem teknologien fra Aalborg Portland.

I rollen som centerchef, påtager Lars Nyholm Thrane sig opgaven med at føre Betoncenteret videre i en tid, hvor udvikling og innovation inden for beton er vigtigt for at imødekomme efterspørgslen efter bæredygtigt byggeri, som for alvor er blevet en naturlig og integreret del af byggebranchens mindset.

Dette er helt i tråd med de visioner, som Lars Nyholm Thrane har for betoncentret og for betonbranchen generelt.

”Beton har som materiale stolte traditioner i bygge- og anlægssektoren, men er også et materiale, som sammen med alle andre materialer og løsninger, bliver udfordret og gransket som aldrig før. Det er en proces, som både er naturlig og nødvendig for at nå de ambitiøse grønne mål, der er sat for Danmark. Betonbranchen står dog stærkt rustet til fremtiden og Betoncentret vil sammen med dets samarbejdspartnere arbejde for at videreudvikle beton som et attraktivt konstruktionsmateriale,” siger Lars Nyholm Thrane og fortsætter:

”Der sker rigtig meget i udviklingen af beton, særligt med fokus på CO2-reduktion, hvor der bliver arbejdet med nyudvikling og optimering af delmaterialer til beton og betonsammensætning samt design og udførelse af beton. En udvikling vi meget gerne vil være med til at understøtte. Som eksempel er der sket meget inden for 3D-print af beton, som har potentialet til at udfolde nogle helt nye sider af beton som konstruktionsmateriale,” siger Lars Nyholm Thrane.

Danmark skal gå forrest

Udnævnelsen af Lars Thrane Nyholm som ny centerchef, vækker også glæde hos direktør Mette Glavind, som er helt sikker på, at den rigtige person nu står i spidsen for et af de største centre på Teknologisk Institut.

”Lars har en fantastisk evne til at excellere fagligt og samtidig skabe fælles fodslag om et mål. Jeg ser frem til at følge udviklingen i Beton og er helt sikker på, at Lars, sammen med kollegaerne i Beton, vil videreføre betoncentret med omhu og øje for potentielle vækstmuligheder. En udvikling som er forankret omkring en solid faglig base, der er bygget op over mange år,” siger Mette Glavind.

Det er også med en vis ærefrygt at hovedpersonen sætter sig i spidsen, men lysten til at bidrage til at fortsætte udviklingen af betoncentret er ikke bare en stor udfordring, men også en stor mulighed for at være med til at skabe nye spændende resultater. Og der er en klar bevidsthed om, at mange muligheder først dukker frem af tågen på vejen hen mod målene. Og dem glæder Lars sig sammen med de mange dygtige kollegaerne til at forfølge og navigere i.

”Et eksempel er fremme af en bæredygtig infrastruktur, som er kendetegnet ved brug af store mængder beton, asfalt og stål. Her er reduktion af CO2 og brug af jomfruelige råstoffer højt på dagsordenen og det skal ske meget inden for de næste 10 år. Det kræver også udvidet fokus på innovation og udvikling, ikke bare af byggematerialerne, men også den måde de bliver anvendt på. Derudover er digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold også et helt centralt felt i forhold til at forlænge levetiden af danske infrastrukturanlæg,” siger Lars Nyholm Thrane og slutter:

”Der er gode muligheder og forudsætninger for, at det kan lykkes, så Danmark kan være blandt de lande, der går forrest i at skabe en bæredygtig infrastruktur. I Betoncentret ser vi frem til at være med til at påvirke og understøtte udviklingen – både i forhold til materialeudvikling, ny teknologi og digitalisering”.

Vil du vide mere? Kontakt:
Lars Nyholm Thrane, lnth@teknologisk.dk, 7220 2215

Foto: Teknologisk Institut