Har du brug for at få afprøvet nye recepter, ingredienser eller additiver til dyrefoder eller fødevarer? Teknologisk Institut har opbygget et 1.300 m2 forsøgsanlæg til både test og produktion i pilotskala.

Forsøgsanlægget ligger i Sdr. Stenderup lige uden for Kolding, og her kan du foretage dine forsøg under kontrollerede forhold, indhente pålidelige data og desuden få stærk faglig sparring.

Det giver dig en unik mulighed for at få bekræftet, om dit produkt er produktionsklar til markedet. Du er velkommen til selv at være til stede ved afviklingen af testkørslerne. Du kan også levere en færdig testplan eller alternativt udarbejde planen i samarbejde med Teknologisk Institut.

Udstyr og eksperter til rådighed

Teknologisk Institut stiller ekspertviden og udstyr til rådighed i hele produktionsprocessen; fra forslag til recept, indkøb af ingredienser, formaling og blanding og efterfølgende pelletering eller ekstrudering.

Du kan fx afprøve forskellige procesparametre som at lave små justeringer i mængden af ingredienser eller teste indvirkningen af forskellige typer bindemidler på pillekvaliteten. Du kan få belyst, hvad varmepåvirkning og fugtigindhold kan betyde for nedbrydning af tilsatte enzymer, pigmenter eller vitaminer.

Udstyret hos Teknologisk Institut giver mulighed for at bestille mængder fra 10 kg og op til adskillige tons.

Læs mere her

GTS-institutternes test- og demonstrationsfaciliteter

Dette forsøgsanlæg er blot et af flere end 100 test- og demonstrationsfaciliteter opbygget på GTS-institutterne. For at gøre det nemmere at få et overbliv over de mange muligheder, er der oprettet en portal med beskrivelser af GTS-faciliteter til rådighed for dansk erhvervsliv.

Tjek faciliteterne ud på teknologiskinfrastruktur.dk

Foto: Teknologisk Institut