I performanceregnskabet er der en status på centrale nøgletal for GTS-institutterne, der bl.a. viser en positiv udvikling i dansk, kommerciel omsætning og i antallet af private, virksomhedskunder. Læs også om, hvordan danske virksomheder samarbejder med GTS-institutterne.

For at synliggøre, hvordan GTS-institutterne skaber værdi er performanceregnskabet bygget op ud fra en effektkædebetragtning. Effektkæden består af input, aktiviteter, output og effekt. For hvert led i kæden er der en beskrivelse af, hvordan GTS-institutterne arbejder på at opbygge kompetencer, der gør det muligt at skabe effekt i danske virksomheder.

For at illustrere betydningen af arbejdet for danske virksomheder, indeholder regnskabet fem virksomhedscases. Læs bl.a. om:

  • Hvordan COWI har glæde af DHI’s MIKE21 modeller, der simulerer strømninger og bølger i naturen samt FORCE Technologys skibssimuleringsmodeller og faciliteter.
  • ”Minisnifferen” der er et målesystem til droner og helikoptere, som måler skibes udledning af bl.a. svovl, og som er udviklet af den danske startup-virksomhed Explicit. I udviklingsforløbet har Eksplicit haft et tæt samarbejde med FORCE Technology.
  • Michael Lundbech A/S der har fået smag for at deltage i FoU-projekter, og som bruger projekterne strategisk til at forbedre og forfine deres ydelser. Det er bl.a. sket i samarbejde med DFM.
  • PASCHALL Danmark A/S der samarbejder med Alexandra Instituttet om udvikling af en App, der gør tegninger på byggepladsen levende.
  • Hvordan ETV-tests (Environmental Technology Verification) baner vejen for nye miljøteknologier. Teknologisk Institut har bl.a. udført en ETV-verifikation for den danske virksomhed Re-Match, som betyder, at virksomheden hurtigere kan få lokale miljøgodkendelser.

Figurer og data

Regnskabet indeholder en række figurer og data, hvor det er muligt at se udviklingen de sidste fem år.

I 2018 havde GTS-institutterne overordnet set et tilfredsstillende resultat med en stigning i den danske, kommercielle omsætning på 6. pct. Desuden var der en stigning i antallet af private virksomhedskunder på 3. pct.

”En af de vigtigste opgaver for GTS-institutterne er at bringe teknologisk viden bredt i anvendelse i dansk erhvervsliv for at styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Derfor glæder det os, at der sidste år var en stigning i antallet af private virksomhedskunder – især blandt små virksomheder med under 50 ansatte”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Som det ses i figur 1 har de samlede hovedtal for GTS-institutterne de sidste fem år generelt set været på samme niveau.

Dog har der i perioden været et markant fald i omsætningen fra konkurrenceudsatte puljer og fonde (øvrig FoU) på 32. pct. Dette fald var størst i perioden 2014-2016.

En del af forklaringen på denne udvikling er nedlæggelse af en række FoU-programmer, som GTS-institutterne var meget aktive i (fx videnkuponer) samt besparelser på finansloven.

”I 2018 var øvrig FoU-omsætningen meget tæt på niveauet fra året før. Det er positivt, at den negative udvikling ser ud til at være stoppet. Det er vigtigt for dansk erhvervsliv, at GTS-institutterne er aktive i FoU-projekter. Det sikrer, at ny viden bliver til gavn for mange virksomheder og ikke blot for de få, der er aktive parter i projekterne”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Centrale tal for 2018

 

  • Den samlede omsætning i GTS-nettet var på 3.6 mia. kr.
  • Resultatkontraktomsætningen var på 357 mio. kr.
  • GTS-institutterne havde 18.951 unikke, danske kunder. Af dem var 16.663 private virksomhedskunder, 1.072 var offentlige institutioner og virksomheder og 1.216 var privatpersoner og foreninger
  • GTS-institutterne indgik i 666 danske og udenlandske forsknings- og udviklingsprojekter og havde 1.205 samarbejdsrelationer til forskningsinstitutioner i ind- og udland.
  • GTS-nettet havde 33.700 kursister og 6.500 kursuskunder i Danmark

Hent eller få tilsendt performanceregnskabet

Du kan hente regnskabet som en pdf her – eller du kan få tilsendt et tryk eksemplar ved at skrive til info@gts-net.dk og tilføje antal og adressen det skal sendes til.