Øresund Match er et to-årigt projekt, der skal styrke videnbroen mellem SMV’er og vidensinstitutioner herunder GTS-institutter. Projektet skal føre til, at endnu flere SMV’er indleder et samarbejde om innovation.

Øresund Match vil styrke relationen mellem virksomheder og vidensinstitutioner på begge sider af Øresund, så endnu flere SMV’er får glæde af et vidensamarbejde. Det kræver større viden om hinanden på tværs af aktørerne, så det bliver nemmere at matche SMV’erne med den rette ekspertise.

Øresund Match tilbyder SMV’er:

  • Afklaring: Virksomheden får sparring til at afklare hvilke potentialer og gevinster, virksomheden kan få ud af et vidensamarbejde, og hvilken type samarbejde, der er relevant.
  • Matchmaking: Virksomheden får hjælp til at finde den relevante viden, der kan løse virksomhedens udfordring. Projektpartnerne bestræber sig på at finde de rette forskere, studerende eller GTS-institutter, uanset hvilket tema, det drejer sig om.
  • Konkretisering og igangsætning: Der er hjælp at hente til at konkretisere projektet – fastlægge rammer, afstemme forventninger – og sætte vidensamarbejdet i gang.
  • Sparring undervejs: Bistand, hvis der opstår spørgsmål eller uklarheder undervejs i vidensamarbejdet.
  • Opfølgning: Der følges op, når vidensamarbejdet er slut, for at sikre, at resultaterne har en form, så de er direkte implementérbare for virksomheden.

Erhvervshus Hovedstaden er knudepunkt for samarbejdet

Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden er knudepunkt for samarbejdet og fungerer som sparringspartner for deltagende SMV’er. I Erhvervshuset er det den regionale Innovation Officer – Marie Friis Madsen – der understøtter, at GTS-institutternes ekspertise kommer i spil ift. virksomhedernes behov, når det er relevant.

Læs mere om Øresund Match her

Læs mere om de regionale Innovation Officers her