I det nye år er seks Innovations Officers klar til at hjælpe virksomheder i hele landet med at forstå mulighederne i det danske innovationssystem. Innovationsfonden og GTS-institutterne står bag de nye Innovations Officers, som får kontor hos landets erhvervshuse.

For at bidrage til styrket innovation i hele landet går Innovationsfonden og de syv GTS-institutter sammen om at være fysisk til stede i landets erhvervshuse. Det skal bane vejen ud til de virksomheder, der ikke på forhånd kender til, eller kun har begrænset viden om Innovationsfonden og GTS.

De nye Innovation Officers skal udbrede det regionale kendskab til de mange muligheder for at indgå i et samarbejde om innovation, og hvordan man kan få finansiering til det. De skal bl.a. klæde erhvervshusenes konsulenter bedre på til at kunne hjælpe virksomhederne til at få gavn af de muligheder, der findes i GTS’erne og Innovationsfonden.

I 2018 blev der oprettet seks erhvervshuse fordelt ud over landet. De fungerer som knudepunkter for erhvervsfremme og skaber en samlet regional indgang for virksomheder, der gerne vil udvikle sig og have adgang til ny viden. Ved at placere de nye Innovation Officers her ønsker Innovationsfonden og GTS at gøre det lettere at få adgang til vidensbaseret innovation.

Vil nå ud til flere innovative virksomheder

”De nye Innovation Officers skal ses som en slags regionale forposter. De skal hjælpe med at sikre, at vi kan komme i dialog med endnu flere innovative virksomheder i hele landet og gøre dem bevidste om vores finansieringstilbud. Dermed understøtter de nye Innovation Officers et endnu stærkere og mere sammenhængende innovations- og erhvervsfremmesystem”, siger Annemarie Munk Riis, vicedirektør, Innovationsfonden.

I GTS-foreningen glæder Ragnar Heldt Nielsen sig også over muligheden for at nå bredt ud til virksomheder med et uforløst innovationspotentiale.

”Hensigten med netop denne indsats er at nå ud til dem, vi ikke når frem til via de sædvanlige kanaler. Danmark er i en situation, hvor der er brug for at få mange flere i gang med innovation. Vi skal tilbage på sporet efter Corona-krisen – og vi skal ikke mindst i gang med en grøn omstilling. Det understøtter denne indsats”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

De nye Innovation Officers er:

  • Erhvervshus Hovedstaden: Marie Friis Madsen.
  • Erhvervshus Fyn: Michael Rasmussen.
  • Erhvervshus Sjælland: Anette Høgh Sonnichsen.
  • Erhvervshus Nordjylland: René Bang Madsen.
  • Erhvervshus Sydjylland: Mikkel Johansen.
  • Erhvervshus Midtjylland: Pia Storvang.