eREACHNano er et nyt, gratis værktøj til små og mellemstore virksomheder, der ikke selv har ekspertise inden for regulering af nanomaterialer. Værktøjet er på engelsk og udviklet af en arbejdsgruppe under Nordisk Ministerråd, N-Nano og  GTS-instituttet DHI.

I eREACHNano finder du information om nanomaterialer til brug ved REACH-registreringer. En række små videoer forklarer kravene til de data, der er nødvendige for at kunne registrere nanoformer, blandt andet:

  • Definition af nanomaterialer
  • Typer af nanomaterialer
  • Overblik over bilag i den eksisterende REACH-vejledning, der specifikt vedrører nanomaterialer
  • Kemisk og fysisk karakterisering af nanomaterialer
  • Test af nanomaterialer
  • Eksponerings- og risikovurdering af nanomaterialer

Læs mere på DHI’s hjemmeside her