Innovationsfonden og GTS-institutterne går sammen om en fælles tilstedeværelse i de regionale erhvervshuse. Samarbejdet skal udbrede det regionale kendskab til danske virksomheders muligheder for at indgå i et samarbejde om innovation – og få finansiering til det.

Innovationsfonden og de syv GTS-institutter (Teknologisk Institut, DHI, FORCE Technology m.fl.) er gået sammen om en fysisk tilstedeværelse i erhvervshusene. Formålet er at skabe et endnu bedre og endnu mere sammenhængende erhvervsfremmessystem. Indsatsen er især målrettet de virksomheder, der ikke på forhånd kender til, eller kun har et begrænset kendskab til Innovationsfonden og GTS-institutterne.

Til gavn for innovative virksomheder

Den øgede fysiske tilstedeværelse i alle regioner af Danmark skal bane vejen for, at flere virksomheder med et behov for et innovationssamarbejde får adgang til Innovationsfonden og GTS-institutternes tilbud om både innovationsrådgvining og -finansiering.

Ved at tilknytte en medarbejder i hvert erhvervshus bliver Innovationsfonden og GTS-institutterne således lettere tilgængelige for virksomhederne. Dermed bliver det nemmere at rådgive de regionale virksomheder om mulighederne for finansiering og samarbejder om forskning og innovation.

– Vores nye medarbejdere, som får fysisk arbejdssted hos de regionale erhvervshuse, bliver Innovationsfondens og GTS-institutternes fremskudte forposter og dermed centrale for et endnu mere sammenhængende innovations- og erhvervsfremmesystem. Med denne øgede regionale tilstedeværelse kan Innovationsfonden komme i dialog med endnu flere innovative virksomheder i hele landet – og derigennem bidrage til at løfte et endnu bredere felt af innovationskraft i Danmark til gavn for os alle, siger Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør, Innovationsfonden.

Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen glæder sig over det nye samarbejde:

– GTS-institutterne når bredt ud med sine ydelser til virksomheder i hele landet. Derfor giver det rigtig god mening for os at blive repræsenteret i de regionale erhvervshuse. De er døren ind til de virksomheder, der ikke allerede samarbejder med os eller andre i innovationsindsatsen. Jeg håber samarbejdet fører til, at endnu flere danske virksomheder kommer i gang med innovation. Det er vejen til succes ikke mindst ift. den grønne omstilling. Det styrker forretningen og skaber vækst og arbejdspladser overalt i Danmark.

På jagt efter medarbejdere

Innovationsfonden og GTS-institutterne er netop gået i gang med at finde fem ud af de seks medarbejdere, som skal repræsentere de to aktører i de regionale erhvervshuse. Stillingen i Erhvervshus Hovedstaden er allerede besat.

De nye medarbejdere bliver en del af erhvervshusenes knudepunktsfunktion i erhvervsfremmesystemet. Det indebærer bl.a., at medarbejderen har arbejdsplads i erhvervshuset og medvirker i møder/aktiviteter, paneler, virksomhedsbesøg mv.

Se de konkrete jobopslag her

Foto: FORCE Technology