Torsdag d. 26. august åbnede Teknologisk Institut et nyt robotlaboratorium, der bl.a. skal forberede intelligente og autonome robotter til at kunne bevæge sig frit i det offentlige rum.

Det nye laboratorie, som er placeret i en af Teknologisk Instituts store robotinnovationshaller i Odense, skal hjælpe producenter og professionelle brugere i forhold til at afklare, hvor autonome robotter har deres berettigelse, hvordan man anvender dem bedst, og hvordan man sørger for, at de er sikre at omgås.

”Nu er tiden kommet til, at robotterne skal ud og arbejde i miljøer, som kræver, at de kan bevæge sig frit. Det er en enorm vækstmulighed for dansk robotindustri: Fra anvendelse i industriproduktionen til potentielt alle dele af samfundet. Fremtidens robotteknologi er ikke kun forbeholdt fabrikkerne.”

”Robotterne skal også ud at hjælpe danske virksomheder i mange andre brancher; eksempelvis landbrug, sundhedssektoren, byggeri og logistik. Robotterne bliver et vigtigt element i forhold til at afhjælpe fremtidens mangel på arbejdskraft i Danmark samt opretholde og styrke konkurrenceevnen for danske virksomheder, siger administrerende direktør for Teknologisk Institut,” Juan Farré.

Laboratorie skal styrke den danske position

”I Danmark er vi i forvejen et foregangsland, når det kommer til robotteknologi og droner. Og med vores nye laboratorium ønsker vi i de kommende år at styrke den position, så robotteknologi fortsat kan medvirke til en øget produktivitet, øget konkurrenceevne og til at bidrage til den grønne omstilling,” tilføjer Juan Farré.

Autonomous Robotics Lab er en del af resultatkontrakten Intelligente og autonome robotter, hvor Teknologisk Institut i samarbejde med industrien vil udforske potentialet for robotteknologi og udvikle, demonstrere og formidle de nyeste teknologier, der kan muliggøre brugen af robotter.

Tilpasser sig omgivelserne

Selvkørende robotter og droner, der nu får deres helt eget udviklingslaboratorium på Teknologisk Institut, kan i langt højere grad tilpasse sig de foranderlige omgivelser og udføre komplekse opgaver helt eller næsten uden menneskelig indblanding – enten i samarbejde med andre maskiner eller med mennesker.

Der vil blive arbejdet med mange forskellige teknologier som eksempelvis kunstig intelligens, droner, billedgenkendelse og mange flere.

Vigtigt at være i front

Intelligent og autonom robotteknologi er et af Danmarks fortrin, når det kommer til teknologi.

Faktisk har Danmarks aktiviteter inden for intelligent og autonom robotteknologi været stigende i løbet af de seneste 20 år – og især inden for de seneste 5 år er der kommet fart på. Men på nuværende tidspunkt ligger vi blot på en 12. plads i forholdet mellem forskning og patenter. Hvor et land som Japan næsten skaber otte patenter per publiceret forskningsartikel, så skaber Danmark ét patent for hver anden forskningsartikel.

Det viser en ny rapport udarbejdet af Center for Analyse og Erhvervsfremme ved Teknologisk Institut.

Rapporten, der blev offentliggjort torsdag d. 26. august 2021, viser, at det især bliver vigtigt i de kommende år at fastholde, udvikle og styrke denne position, så robotteknologi fortsat vil kunne medvirke til en øget produktivitet og konkurrenceevne og også vil kunne bidrage til den grønne omstilling i Danmark.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Teknologisk Institut