FORCE Technology er med i nyt projekt støttet af Innovationsfonden, der ved hjælp af big data om klimaforhold skal nedbringe antallet af fejl i elektronikken.

Danske virksomheder producerer elektronik, der sælges verden over til brug i bl.a. vindmøller, solcelleanlæg, pumper og industriproduktion. Produkterne skal kunne anvendes under alle klimaforhold, både i ekstrem kulde, fugtig varme og i tørre sandfyldte områder.

Elektronik er dog følsom, særligt overfor fugt, som forårsager en betydelig del af de elektroniske nedbrud. De uønskede driftsstop kan være både meget kostbare og kan medføre store ulemper, fx hvis det sker i en pumpe opstillet i et svært tilgængeligt område eller i en havvindmølle.

Disse udfordringer er baggrunden for et nyt projekt støttet af Innovationsfonden med 17,4 mio. kr., hvor bl.a. FORCE Technology er partner.

Projektet skal give elektronikvirksomhederne bedre viden om, hvad klimaforholdene betyder for deres produkter. Håbet er, at det på sigt kan spare hundredevis af millioner kr. på udgifter til vedligehold og reparation af elektronik.

Projektet ledes af professor Rajan Ambat fra DTU Mekanik, der gennem mange år har arbejdet med området.

”Vi skal først og fremmest udvikle en klimatransferfunktion. Den bliver skabt med input af to forskellige typer data. Dels vil vi anvende big data om klimaet verden over til at udvikle en række klimazoner med fokus på temperaturer, fugtighed og forurening, der er de tre parametre, som særligt kan påvirke elektronikken. Det kobler vi med data fra overvågning af elektronikken i produkter fra danske virksomheder opstillet forskellige steder i verden, så vi kan se, hvordan de fungerer under de forskellige klimaforhold”, siger Rajan Ambat.

Projektets partnere

DTU
AAU
Danfoss
Grundfos
Eltek
Vestas
Circle consult
Scadaminds
FORCE Technology
Eurus energy
Volvo
Bosch

Læs mere om projektet her