Danmark har sat ambitiøse mål om en reduktion af CO2-udledningen med 70 pct. inden 2020 og et klimaneutralt samfund i 2050. I dette notat får du et indblik i GTS-institutternes nuværende aktiviteter inden for den grønne omstilling.

Erhvervslivets evne til at omsætte ny viden og teknologi til markedsklare produkter og løsninger bliver afgørende for en succesfuld grøn omstilling af samfundet.

Allerede i dag har GTS-institutterne opbygget forskningsbaseret viden og state-of-the-art faciliteter, som danske virksomheder benytter til at udvikle nye grønne produkter og processer. Desuden er den grønne omstilling prioriteret i de kommende resultatkontrakter mellem Uddannelses- og forskningsministeriet og GTS-institutterne (2021-2024).

En central spiller i den grønne omstilling

GTS-institutterne har dermed potentiale til at blive en central spiller i den grønne omstilling, da evnen til at få teknologi i anvendelse og dermed omsat til konkrete løsninger bliver afgørende i de kommende år.

I denne publikation kan du læse om GTS-institutternes nuværende indsats i den grønne omstilling.

Grøn omstilling omfatter i denne sammenhæng de aktiviteter, der handler om at reducere CO2-udslip, fremme et bæredygtigt materiale- og ressourceforbrug samt tilpasning til klimaforandringer.

GTS-indsatsen er beskrevet med udgangspunkt i tre typer af aktiviteter:

  • De nuværende resultatkontraktaktiviteter
  • GTS-deltagelse i andre grønne forsknings- og udviklingsaktiviteter
  • GTS-institutternes teknologiske infrastruktur

Desuden er der sidst i notatet fem cases om GTS-infrastruktur i den grønne omstilling.

Læs om:

  • Stigende fokus på cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen
  • Efterspørgslen efter plantebaserede fødevarer stiger
  • FORCE Technology tilbyder unikt udstyr til inspektion af vindmøller
  • 3D-print faciliteter baner vejen for grønnere fremstilling
  • DHI optimerer udvikling af flydende havvindmøller i vindsektoren

Du kan læse notatet her

Danmarks teknologiske infrastruktur

Hvis du gerne vil have en oversigt over en stor del af de test- og udviklingsfaciliteter, der er opbygget på GTS-institutterne, så tjek hjemmesiden teknologiskinfrastruktur.dk