Den økonomiske situation, der er opstået som følge af COVID-19, skaber hårde betingelser for den fortsatte udvikling af videnbaserede danske startups.

Initiativ skal redde succesfulde danske startups

Pga. den økonomiske situation, er det svært for virksomheder at skaffe den nødvendige investeringskapital der skal til, for at finansiere den videre udvikling. Dette betyder, at mange lovende danske startups kan risikere enten at skulle lukke helt, eller blive tvunget til at skrue kraftigt ned for aktivitetsniveauet og afskedige vigtige medarbejdere.

Som følge af de ekstraordinære omstændigheder vi befinder os i, står Innovationsfonden klar med det nye initiativ, ’Innobooster People’. Den nye ordning giver lovende danske startups mulighed for at ansøge om et løntilskud, til at fastholde eller genansætte op til tre centrale medarbejdere i en periode på 12 måneder.

Hjælpepakke til innovative og videnbaserede startups

Innobooster People udspringer fra regeringens hjælpepakke til videnbaserede startups, samt små og mellemstore virksomheder, som er påvirkede af coronakrisens følger. Her har Innovationsfonden fået til opgave at uddele 350 mio. kr.

Udmøntningen af midlerne sker bl.a. gennem ansøgningsmuligheden Innobooster People, hvor danske startups kan søge om løntilskud til centrale medarbejdere, hvis virksomheden opfylder nogle bestemte krav.

Innobooster People åbner for ansøgninger tirsdag d. 9. juni kl. 9.00, og der er åbent for løbende indsendelse af ansøgninger frem til 1. december 2020. Ansøgninger behandles løbende, og skulle der være flere kvalificerede ansøgninger end budgettet kan finansiere, vil bevillinger blive givet ud fra den rækkefølge, som ansøgningerne er indsendt i.

Du kan læse mere om Innobooster People og indsende din ansøgning her