Regeringen har udformet en ny strategi for industripolitik på forsvarsområdet. Strategien skal bidrage til at ruste Danmark mod fremtidige trusler og skabe arbejdspladser rundt omkring i hele landet.

Gennem strategien vil regeringen skabe grundlaget for en ny og styrket tilgang til samarbejdet med forsvarsindustrien omkring fremtidige forsvarspolitiske løsninger. Den nye strategi arbejder med et målrettet fokus på udvalgte teknologiske områder, hvor indsatsen skal øges. Disse områder udgøres bl.a. af energisektoren, kunstig intelligens og rumteknologi.

Vi skal udnytte den danske innovationsinfrastruktur

Med den nye strategi lægger regeringen op til, at forsvaret i fremtiden skal trække meget mere på den stærke danske innovationsinfrastruktur, herunder GTS-institutter og de nyligt udpegede erhvervsklynger. Denne indsats skal øge samarbejdet og styrke rammevilkårerne på det forsvarsindustrielle område, samt bidrage til at bygge bro mellem forskning og udvikling på en række udvalgte områder.

For at kunne anvende de bedste løsninger fra den civile verden har regeringen også udvidet samarbejdet til industri og virksomheder, der ikke traditionelt har samarbejdet med forsvaret. Et eksempel på det kan både være inden for droneområdet, men også inden for energisektoren, hvor andre udfordringer står for døren.

Den nye strategi er blevet til gennem et samarbejde med både virksomheder og forskellige brancheorganisationer for at sikre, at den understøtter industriens behov og ønsker.

Du kan læse hele strategien her

Foto: Lockheed Martin