En ny superklynge skal bygge bro mellem virksomheder, sundheds- og plejesektor og vidensinstitutioner. Målet er at sikre innovation og udvikling af løsninger og produkter inden for life science og velfærdsteknologi.

En ny national klyngeorganisation for life science og velfærdsteknologi er snart klar til at drive en af Danmarks vigtigste erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner frem.

Bag den nye superklynge findes et unikt partnerskab mellem Danmarks fem største universiteter, fem GTS-institutter, de fem danske regioner, de danske kommuner samt seks branche- og erhvervsorganisationer, der tilsammen repræsenterer mere end 500 både små og store virksomheder i sektoren samt eksisterende klyngeorganisationer.

Dermed samler superklyngen alle parter inden for life science og velfærdsteknologi i Danmark i ét stort fælles samarbejde.

Mål er at styrke vidensbro

Selvom Danmark har en meget stærk life science industri, er vi paradoksalt nok ikke blandt de bedste, når det kommer til at anvende og nyttiggøre viden, til at skabe ny innovation.

Målet med den nye superklynge er derfor at styrke denne vidensbro og derigennem skabe en handlekraftig organisation, der kan accelerere adgang til forskningsbaseret viden, så Danmark kan konkurrere internationalt med de bedste virksomheder og klynger.

Fokus på virksomheder

Superklyngen kommer til at fungere som en platform, hvor alle de forskellige parter der beskæftiger sig med life science og velfærdsteknologi kan samarbejde. Herunder gælder bl.a. hospitaler, kommunale pleje- og sundhedsudbud, uddannelsesinstitutioner og innovationsmiljøer. Der vil i samarbejdet dog være et klart fokus på virksomhedernes behov.

Altså handler det nye samarbejde om at sikre både nye og eksisterende virksomheder de bedst mulige betingelser, for at kunne skabe værdi på baggrund af den viden, der bliver skabt.

Det overordnede mål med superklyngen er at øge kommercialiseringen af viden i Danmark, til gavn for både væksten og for sundhedsvæsenet.

Læs mere om samarbejdet her