En ny rapport udarbejdet af Kraka Advisory viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem mængden af forskningsinvesteringer og befolkningens levestandard. Rapporten viser bl.a., at det øger borgernes økonomiske sikkerhed.

Nyere forskning peger på, at videnskabelige og teknologiske fremskridt i fremtiden bliver en afgørende forudsætning for forbedring af levestandarden. Det skyldes bl.a., at flere historisk vigtige kilder til levestandardsfremgang, såsom stigende uddannelsesniveau og samhandel med omverdenen, sandsynligvis bliver mindre betydelige.

Derfor bør Danmark have fokus på betydningen af de investeringer, man foretager i forskning og udvikling.

Store potentielle gevinster

I Danmark investerer man omkring 3 pct. af BNP i FoU-aktiviteter. Det er et højt niveau internationalt set. Spørgsmålet er dog, om niveauet er tilstrækkeligt højt.

I rapporten fra Kraka Advisory har man set nærmere på, om der er en årsagssammenhæng mellem stigning i FoU-investeringer og fremgang i levestandard og BNP pr. indbygger. Resultaterne peger på, at øgede FoU investeringer vil betyde markante forbedringer i flere faktorer, som påvirker levestandarden.

Eksempelvis vil en forøgelse på 10 pct. over 15 år – fra 3 pct. BNP til 3,3 pct. af BNP – resultere i følgende fremgang i levestandarden hos befolkningen:

  • 0,7 pct. højere årlig vækstrate i BNP pr. indbygger
  • 0,5 pct. højere årlig vækstrate i produktiviteten
  • 0,5 års forøgelse af befolkningens forventede levetid
  • 50 timers ekstra fritid om året for personer i beskæftigelse

Bør give anledning til politiske overvejelser

På trods af at de estimerede gennemsnitseffekter er forbundet med en vis usikkerhed, er størrelsen af disse så markante, at det kan forventes at give et mærkbart løft i levestandarden.

Derfor mener Kraka Advisory, at resultaterne bør give anledning til en række politiske overvejelser. En helt central overvejelse er, om man i Danmark bør være tilfredse med at have nået Barcelonamålsætningen på en investering på 3 pct. af BNP i FoU, eller om man bør øge dette, for at sikre en forbedring af vores fremtidige levestandard?

Kraka Advisory foreslår, at der fortages yderligere analyser, der fx kan skabe mere viden om, hvordan Danmark kan få størst mulig gavn af nye investeringer i FoU. Arbejdet bør indgå i en bredere debat om, hvordan vi kan sikre, at fremtidige generationer også kan opnå bedre levestandard, som generationerne før dem.

Du kan læse meget mere om undersøgelsen og hente rapporten her

Foto: Kraka Advisory