Regeringen har fremlagt en plan med ti fremskridt for Danmark set i et tiårigt perspektiv. Ambitionen med det første udspil er, at endnu flere skal i arbejde. Det skal bl.a. ske ved, at Danmark bliver endnu bedre til at få noget ud af investeringerne i forskning.

De ti fremskridt for Danmark skal realiseres igennem en række reformer. Det første udspil har til formål at få flere i arbejde. Set ift. innovationsfremmeindsatsen bliver der bl.a. peget på:

  • 1 mia. kr. til permanent fradrag for forskning og udvikling på 130 pct.
  • 1 mia. kr. til investeringer i grøn omstilling
  • Partnerskab for Viden og Vækst
  • 500 mio. kr. til realisering af lokale erhvervsfyrtårne. Dvs. yderligere 500 mio. kr. oven i de allerede bevilligede 500 mio. kr.
  • Tre nye klimaerhvervsskoler. Skolerne skal være faglige fyrtårne og være udstillingsvinduer for de førende teknologier i tæt samarbejde med de førende virksomheder på området.

Partnerskab for Viden og Vækst

Regeringen har med det nye udspil fokus på at få endnu mere værdi ud af de offentlige investeringer i forskning. Desuden er det et mål at få flere virksomheder til at investere i forskning, og at flere SMV’er begynder at arbejde med innovation.

Derfor vil regeringen nedsætte et Partnerskab for Viden og Vækst. GTS glæder sig over det nye partnerskab, der skal samle erhvervslivet, vidensinstitutioner og centrale aktører i innovationssystemet og komme med anbefalinger til, hvordan vi accelererer virksomheders anvendelse af viden og forskning.

”Det er et spændende udspil, regeringen er kommet med. I GTS bakker vi især op om de ekstra midler til grøn forskning. Forslaget om lokale erhvervsfyrtårne er også et godt initiativ, der kan løftes, hvis vi sikrer, at de bygger ovenpå eksisterende viden, uanset hvor i landet den findes”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen og fortsætter.

”Vi ser meget frem til arbejdet i Partnerskabet for Viden og Vækst, hvor GTS kan bidrage med vores omfattende viden om, hvordan ny teknologisk viden i højere grad kan bredes ud til virksomheder i hele landet”.

Du kan læse hele udspillet her

Foto: Teknologisk Institut