Innovationsfonden har som en del af regeringens seneste hjælpepakke fået til opgave at uddele yderligere 350 mio. kr. til innovative iværksættere og SMV’er, der er påvirkede af coronakrisen. Nødvendigt, mener GTS-foreningen, der glæder sig over de nye muligheder.

Ifølge Innovationsfonden bliver de nye midlerne investeret så hurtigt og effektivt som muligt. Allerede i denne uge bliver de sat i spil ved at øge risikovilligheden og finansieringsmulighederne i Innovationsfondens Innobooster-program. Virksomheder eller iværksættere, der i 2020 har fået en investering fra fondens start up-programmer, får desuden mulighed for at søge om ekstrabevillinger.

Herudover vil Innovationsfonden senere på måneden åbne op for, at lovende startups (under 5 år gamle) kan søge om investering til fastholdelse eller nyansættelser af udviklings- eller vidensmedarbejdere.

”Vi er meget bevidste om, at der er mange ellers lovende vidensbaserede virksomheder, startups og iværksættere i hele Danmark, som står i en meget alvorlig situation lige nu. Indtjeningen er måske væk, og likviditeten kan være presset til det yderste. Derfor gør vi, hvad vi kan, for at få ekstra midler ud hurtigst muligt, så vi kan bidrage til at holde liv i de mest lovende af de vigtige vidensvirksomheder og iværksættere”, siger Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør for Innovationsfonden.

GTS-foreningen glæder sig over, at Innovationsfonden med hjælp fra den ekstraordinære bevilling kan understøtte iværksættere og SMV’er, der er hårdt ramt af corona-krisen.

”Der skal gøres alt for at understøtte innovation og fastholde danske arbejdspladser i den krise, vi befinder os i netop nu. Derfor er det positivt, at Innovationsfonden nu kan iværksætte initiativer til glæde for hårdt ramte iværksættere og SMV’er”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Eksempler på konkrete initiativer

  • Innovationsfonden iværksætter forskellige initiativer til udmøntning af puljen. Det gælder bl.a.
  • Større risikovillighed og mulighed for at få finansiering til flere markedsmodningsaktiviteter i fondens Innobooster-program.
  • Mulighed for tillægsbevilling til startups og smv’er, der har en aktiv bevilling gennem fondens Innobooster-program.
  • Den normale sommerlukning af Innobooster-programmet fra 3. juni til 15. august ophæves, og der vil således være åbent for ansøgninger hele sommeren.

Læs mere her