Innovationsfonden lancerer nu ”missionsbooster” med det formål at bane vejen for, at flere SMV’er kaster sig over udviklingen af fremtidens grønne løsninger. Det skal ske igennem brug af ny viden fra vidensinstitutioner som GTS-institutter og universiteter. 

I august 2022 åbner Innovationsfonden for et nyt særprogram med navnet Missionsbooster. Her kan SMV’er søge midler til projekter, der kan bidrage til at realisere de fire politisk udpegede, grønne missioner.

De fire missioner er:

  • Fangst og lagring eller anvendelse af CO2
  • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X)
  • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler

”Med Missionsboosteren tilbyder vi et meget attraktivt program målrettet landets små- og mellemstore virksomheder (SMV’ere), der ønsker at benytte viden fra en vidensinstitution til at opbygge virksomhedens fremtidige, grønne løsninger. Innovationsfonden finansierer op til 70 procent af projektomkostningerne og dermed mindskes virksomhedernes risici betydeligt. Programmet skaber gunstige vilkår for, at virksomhederne kan indgå et samarbejde med et universitet eller et GTS-institut om industriel forskning – og programmet finansierer således aktiviteter på et tidligere stadie end i et traditionelt Innobooster-projekt”, forklarer Ole Sinkjær, vicedirektør i Innovationsfonden.

Samarbejde med GTS-institut eller universitet

Et Missionsbooster‐projekt skal tilføre virksomheder den nyeste viden. Derfor er det et krav, at der bl.a. indgås et samarbejde med et dansk universitet eller GTS-institut. Det kan også være, at virksomheden har brug for at ansætte en ny medarbejder med særlige kompetencer eller ønsker et samarbejde med en relevant klyngeorganisation for at realisere projektet.

Ansøgningerne behandles ligesom klassiske Innobooster-ansøgninger med løbende afgørelse.

Vigtige datoer:

Åbner for ansøgninger: 16. august 2022
Deadline for ansøgninger: 16. december 2022.

Læs mere om Missonsbooster her