Folketingets partier er med den nye aftale om forskningsreserven for 2021 blevet enige om at give et løft til grøn forskning med en målrettet satsning på fire grønne missioner. GTS-foreningen glæder sig over det grønne fokus og prioriteringen af midler til Innovationsfonden og udviklings- og demonstrationsprogrammerne.

Regeringen har netop indgået en bred aftale om fordeling af forskningsreserven (3,1 mia. kr.) for 2021. Som noget nyt har et enigt Folketing besluttet at prioritere et højt niveau for øremærkede midler til grøn forskning fra 2020 og fire år frem.

”Hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, skal vi bruge midlerne rigtigt, og derfor prioriterer vi politisk midlerne til de områder, hvor vi ved, de har den største effekt – både nu og her og i fremtiden. Og som noget helt nyt sender vi et klart signal om, at den grønne forskning er kommet for at blive ved at sikre, at det høje grønne investeringsniveau fortsætter ud i fremtiden”, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

En del af midlerne bliver målrettet fire forskningsområder, såkaldte missioner, nemlig: CO2-fangst, grønne brændstoffer (Power-to-x mv.), landbrug og cirkulær økonomi til gavn for den grønne omstilling samt arbejdspladser i hele landet og danske virksomheders bundlinje.

Desuden indeholder aftalen penge til teknologiudvikling og innovation, der kan fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark. Det kan fx være forskning i robotteknologi, kunstig intelligens og digitalisering.

Tilfredshed med aftalen i GTS

I GTS-foreningen glæder direktør, Ragnar Heldt Nielsen, sig over den nye aftale.

”Det er positivt, at det lange lys nu er sat på med et fire-årigt perspektiv. Aftalens fokus på at løse klimaudfordringerne og udvikle nye teknologiske løsninger, som skaber grøn eksport og danske arbejdspladser er også et vigtigt bidrag til at fremtidssikre Danmark. Set fra et GTS-perspektiv er det naturligvis glædeligt at en stor del af midlerne bruges til at få forskning i anvendelse – det gælder både ift. prioriteringen af midler til Innovationsfonden og til udviklings- og demonstrationsprogrammerne”.

Sådan fordeles de 2.102,8 mio. kr. i 2021

  • Under Danmarks Innovationsfond afsættes i alt 1.169,0 mio. kr. til grønne forsknings- og innovationsprojekter – herunder 700 mio. kr. til grønne forsknings- og innovationspartnerskaber og 469,0 mio. kr. til grøn forskning, teknologiudvikling og innovation
  • Under Danmarks Frie Forskningsfond afsættes 312,9 mio. kr. med henblik på, at fonden gennem konkurrenceudsatte opslag kan uddele midler til den grønne, frie, nysgerrighedsdrevne forskning i Danmark.
  • Der afsættes i alt 511 mio. kr. til de tre udviklings- og demonstrationsprogrammer samt 39,3 mio. kr. til styrket grøn forskning på landbrugsområdet.
  • Der afsættes 50,0 mio. kr. i 2021 og 60,0 mio. kr. i 2022 og 2023 til delfinansiering af et nyt forskningsskib DANA med de nødvendige kapaciteter til at løse opgaver i Arktis.
  • Der afsættes 10,6 mio. kr. til grønt internationalt forskningssamarbejde og styrket monitorering af grøn forskning

Læs mere her

Foto: Teknologisk Institut