Innovationsnetværket InnoBYG og Erhvervsklyngen Byg Fyn, har indledt et strategisk samarbejde, som skal styrke bygge- og anlægsbranchens virksomheder og skabe vækst og udvikling via forskning, innovation, videnformidling og netværk.

I december 2018 vedtog Folketinget den nye erhvervsfremmelov, med det formål at forenkle erhvervsfremmesystemet og fjerne overlap mellem aktiviteter målrettet virksomhederne. Den nye alliance mellem InnoBYG og Byg Fyn støtter op om det formål og partnerne vil arbejde målrettet med at styrke Danmarks erhvervsliv og innovationsevnen i en fælles indsats.

Michael H. Nielsen er styregruppeformand i InnoBYG og direktør i Dansk Byggeri. Han er en af kræfterne bag alliancen og han er sikker på, at den nye alliance vil skabe endnu bedre vilkår for bygge- og anlægsbranchens virksomheder.

– Formålet med denne aftale er at indgå i et strategisk samarbejde med stærk regional og landsdækkende forankring i bygge- og anlægssektoren. Det strategiske samarbejde danner en endnu stærkere platform end den vi har hver for sig i dag og det vil komme branchens virksomheder til gode, siger Michael H. Nielsen.

Nye døre styrker konkurrenceevnen

Formand for Byg Fyns advisory board direktør i Isolerings-Gruppen A/S, Kurt Adamsen, ser alliancen som vigtig, idet der for klyngens mange medlemmer bliver åbnet nye døre, som kan være med til at udvikle forretningen og styrke virksomhedernes konkurrenceevne yderligere.

– Vores alliance er strategisk interessant for virksomhederne, fordi InnoBYG, med sin unikke indsigt i og kontakt til videninstitutioner og virksomheder i hele landet i kombination med Byg Fyns stærke regionale forankring og erhvervskontakter, åbner helt nye muligheder for virksomhederne. Via et tættere strategisk samarbejde kan vi opnå stor synergi og styrke i feltet mellem regionalt og nationalt fokus, forklarer Kurt Adamsen.

Den nye alliance vil især have fokus på bæredygtighed og digitalisering i byggeriet (Build 4.0), hvilket vil afspejles i de fælles aktiviteter og workshops som alliancen vil afholde. Marianne Meyer Jakobsen er netværksleder i InnoBYG og hun ser frem til samarbejdet, der kan skabe flere muligheder for bygge- og anlægsbranchen.

– I den her alliance slår vi et slag for at fremme fælles innovation. Det er stærkt at forene de to initiativers kræfter og vinderne bliver helt sikkert medlemsvirksomhederne, som vil opleve bedre muligheder for innovation og en nemmere adgang til samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner, siger Marianne Meyer Jakobsen.

Hun bakkes op af forretningschef i Byg Fyn, Christina Melvang, som uddyber den nye alliances fremadrettede planer.

– På den korte bane vil alliancen arbejde aktivt for at understøtte byggebranchens muligheder for at indgå i erhvervsfremmebestyrelsens kommende erhvervsstrategi som en af de 10-12 styrkepositioner. Hvis det lykkes, vil alliancen søge at bidrage til dialog om etablering af en bredt funderet national klynge, der skal understøtte og styrke den danske bygge- og anlægsbranchens fortsatte vækst og udvikling, siger Christina Melvang.

Vil du vide mere?

Kontakt:

Michael H. Nielsen, mhn@danskbyggeri.dk, 7216 0175
Marianne Meyer Jakobsen, mamj@teknologisk.dk, 7220 1179
Kurt Adamsen, info@isolerings-gruppen.dk 4037 3860
Christina Melvang, cme@erhvervshusfyn.dk, 2023 1634

Om InnoBYG

InnoBYG er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri og har eksisteret siden 2010. InnoBYG samler branchen på tværs af faglighed og har fokus på videndeling, netværk og udvikling i branchen og hos medlemmerne både inden for landets grænser og internationalt. InnoBYG er medfinansieret af Styrelsen for Institutioner og Uddannelse (SIU).

Læs mere om InnoBYG