Af Anders Jørgensen, journalist i Opfinderrådgivningen, Teknologisk Institut

Baby Dan A/S har lavet licensaftale med idehaveren Martin Schwartz Wiig, der har udviklet en anordning til nøgler, så børn ikke låser sig inde eller ude af badeværelser og andre rum i boligen. Det startede med, at han ikke var helt tilfreds med sin søsters løsning på nøgleproblemet.

Ingeniør Martin Schwartz Wiig fra Viby J. har fundet en løsning, som befrier børnefamilier for bekymringen for, at deres små børn låser sig inde på badeværelser eller åbner døre med stejle trapper ned til mørke kældre.

Hans løsning på låseproblemet har måske også potentiale på plejehjem, hvor demente beboere kan komme i lignende situationer.

KeyGuard, som produktet bliver kaldt, er en hætte, du kan sætte din nøgle i, og så tager den ikke fat i låsemekanismen, før du gør noget ekstra. Hvis du intet gør, kører hætten blot rundt uden at tage fat.
For at låse i eller låse op skal du først trykke ind på hætten og derefter dreje rundt.

Den løsning faldt efter et par halvlege i så god smag hos børneudstyrs-virksomheden Baby Dan i Låsby, at det er blevet til en licensaftale med idehaveren.

Sådan kom han i gang med produktet

”Mange fjerner nøglen fra deres badeværelsesdør for at undgå, at børnene låser sig inde og ikke kan komme ud. Eller de gemmer nøglen,” siger Martin Schwartz Wiig.

Hans bud på den nye løsning opstod i påsken 2010, da han var på besøg hos sin søster.
Hun havde to små børn og havde valgt at hænge nøglen til badeværelset i en snor, børnene ikke kunne nå. Det prikkede til Martins opfindergen.

”Snore og børn kan være noget farligt noget”, som han siger. Han tænkte, at der måtte være andre løsninger på problemet.
Martin kiggede rundt i produkt-landskabet på, hvad andre har gjort, og læner sig i sin løsning op ad princippet fra eksempelvis terpentin-flasker, hvor du først skal trykke hætten ned, før du kan dreje den rundt.

Keyguard består af en fast del og en roterende del plus en trykfjeder, der sørger for at holde afstanden mellem de to. Fjederen fjerner muligheden for, at de to dele går i indgreb med hinanden.

”Børn vil typisk bare stå og snurre den roterende del rundt”, siger han.

Læs hele artiklen her