Af Dorthe Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Kan et kemikalie med kendte bivirkninger udskiftes med et mere sikkert alternativ? Den opgave fik Bioneer stillet af en dansk virksomhed.

Virksomheden Pharmacosmos udvikler dextraner, som er sukkermolekyler, der kan bruges i forskellige behandlingsmæssige sammenhænge. I dag nedfryses stamceller til behandling af fx leukæmipatienter generelt i opløsninger, som forhindrer dannelsen af iskrystaller inden i cellerne. Dermed undgår man, at celler dør i nedfrysningsprocessen.

Men i disse opløsninger anvender man såkaldte kryoprotektanter, hvor det mest anvendte er det organiske opløsningsmiddel dimethylsulfoxid, der er kendt for at give bivirkninger, når stamcellerne anvendes til behandling. Samtidig er opløsningsmidlet under mistanke for at introducere genetiske ændringer i de nedfrosne celler efter optøning.

Udviklingsaktivitet undersøger om dextraner kan bruges til nedfrysning

Pharmacosmos vil derfor gerne kunne tilbyde et produkt uden disse bivirkninger. Bioneer er sat på opgaven, og instituttet har de sidste halvandet år udført en større udviklingsaktivitet for virksomheden. Formålet er at undersøge, om dextraner kan bruges til at nedfryse stamceller i stedet for det opløsningsmiddel, der bruges i dag.

I aktiviteten tager Bioneer udgangspunkt i de kompetencer indenfor håndtering af stemceller, herunder nedfrysningsteknologier og analyser til at evaluere stamcellers funktion og karakteristika, som instituttet har opbygget i resultatkontraktperioden 2010-2012.

Pharmacosmos og Bioneer har fået midler fra Højteknologifonden til at fortsætte udviklingsaktiviteten.

Denne case har også været bragt i ”Performanceregnskab for GTS-net 2013