Projektet ”Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark” har påvist at store dele af asfalten på de danske veje kan genbruges. Det kan mindske vejnettets aftryk på miljøet uden yderligere omkostninger. Det skriver Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.

Danske trafikanter vil fremtiden kunne køre rundt på veje som består af en væsentlig højere andel af genbrugsasfalt end i dag. Hele 30 procent af slidlaget vil nemlig kunne genbruges mod de 10 procent man ser i dag – og det er uden at man går på kompromis med hverken kvalitet eller pris. Det var nogle af de gode nyheder som onsdag kom frem ved en velbesøgt konference om cirkulær asfalt på Teknologisk Institut. Her var knapt 90 repræsentanter fra vejsektoren og byggebranchen samlet.

Projektleder Ole Grann Andersson, Teknologisk Institut, fremlagde her konklusionerne fra projektet ”Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark”.

– Ved tilsætning af op til 30 pct. genbrugsasfalt fra gamle slidlag kan der opnås nye slid- og bindelag i samme kvalitet og holdbarhed som jomfrueligt fremstillet asfalt. Projektet viser også, at der ved den miljørigtige tilgang kan opnås en stor miljøgevinst i form af hele 14-22 procent reduktion af CO2-udledningen, samtidig med, at der opnås en ikke uvæsentlig samfundsøkonomisk besparelse, sagde Ole Grann Andersson.

Identiske egenskaber

Som en del af projektet, der er støttet af Miljø- og Fødevareministeriets MUDP-pulje, blev der i 2018 testet genbrugsholdigt asfalt på motorvejsstrækningen mellem Herning og Holstebro. Her viste det sig, at egenskaberne ved genbrugsholdigt asfalt og ny asfalt er fuldstændigt identiske.

– Vi har målt på alt, hvad der kan måles på, og konklusionen er, at potentialet i det her projekt er enormt. Man har hidtil været tilbageholdende med at genbruge asfalt i slidlaget, fordi man har manglet dokumentation. Men det har vi nu, kunne Ole Grann Andersson konstatere.

Fra politisk hold er der også begejstring for konklusionerne.

– Det er et glimrende eksempel på, at økonomi og miljø kan gå hånd i hånd. Ved at genbruge mere af vores veje kan vi spare skatteborgerne for mange millioner. Samtidig kan vi skåne miljøet for et stort forbrug af råstoffer og klimaet for CO2-udledning. Jeg vil opfordre branchen, kommunerne og staten til at bringe den nye viden i brug i praksis, har miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen tidligere sagt i en pressemeddelelse om projektet.

Læs mere her