Står du med et konkret udviklingsprojekt, hvor finansieringen mangler? Det er nu lettere for SMV’ere at søge tilskud via den tilpassede Innobooster-ordning.

Der er godt nyt for videnbaserede og innovative iværksættere samt små og mellemstore virksomheder, som er påvirkede af coronakrisen. Som en del af regeringens hjælpepakke, er der afsat yderligere 350 mio. kroner i Innobooster-ordningen. Samtidig er det nu lettere at søge tilskud, da nogle af kravene er blevet lempet.

Covid-19 kan besværliggøre finansiering af udviklingsprojekter

Som iværksætter og SMV’er med et videnbaseret udviklingsprojekt kan du have særlige udfordringer med at opnå investeringer, salg og markedsvalidering fra investorer og kunder som følge af situationen omkring Covid-19. Derfor vil Innovationsfonden, der står bag Innobooster-ordningen, tilpasse programmet og anvendelsen af vurderingskriterierne.

Innovationsfonden øger nu risikovilligheden i vurderingen af, om der er opnået en validering af efterspørgslen efter den udviklede løsning. Det er dog stadig et krav, at projektet skal have karakter af et videnbaseret udviklingsprojekt og have en væsentlig nyhedsværdi.

Hvis bevillingen er givet under de minimis-reglerne, bliver det accepteret, at projekterne indeholder en bredere vifte af mere markedsrettede aktiviteter i projekterne, og det bliver nu også tilladt at inkludere udgifter til patentfastholdelse.

Det er desuden muligt, at få dine penge hurtigere udbetalt ved at aflægge regnskab månedligt fremover.

Vil du vide mere om Innobooster?

Vil du vide mere om Innobooster-ordningen, og hvordan FORCE Technology kan hjælpe dig videre i processen? FORCE Technologys eksperter er klar med rådgivning og sparring både i forhold til dine muligheder og i ansøgningsprocessen. Læs mere her

Læs mere om retningslinjerne for det tilpassede Innobooster-program her

Det er også muligt at indgå i et samarbejde med de øvrige GTS-institutter om en Innobooster.