Af Dorthe Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Nye EU-regler om opgørelse af udledningen af fossilt CO2 fra affaldsforbrændingsanlæg førte til, at FORCE Technology gik i gang med at udvikle en ny og mere præcis målemetode. I 2012 kunne GTS-instituttet kommercialisere den nye målemetode.

Med EU’s nye kvotehandelsperiode (2013 – 2020) er gruppen af kvotepligtige virksomheder i Danmark blevet udvidet med affaldsforbrændingsanlæg. Det betyder, at danske affaldsforbrændingsanlæg fremover en gang om året skal oplyse, hvor meget fossilt CO2 de har udledt i atmosfæren. Men hvordan måler man udledningen af fossilt CO2? Den udfordring satte FORCE Technology sig for at løse i samarbejde med DTU.

I 2012 kunne FORCE Technology kommercialisere resultaterne og tilbyde en ny teknologisk serviceydelse målrettet affaldsforbrændingsanlæg i Danmark og Sverige. Foreløbig er ydelsen solgt til fire danske og fire svenske forbrændingsanlæg bl.a. Amager Ressource Center (ARC).

Amager Ressource Center (ARC) benytter ny målemetode

”Der har op til de nye regler været afholdt en række arrangementer bl.a. af vores brancheforening, hvor forskellige metoder til beregning af fossilt CO2 er blevet præsenteret. Vi valgte FORCE Technology, fordi deres metode passer bedst til vores anlæg. Vi får hver måned en opgørelse over, hvor stor en andel af vores CO2-udslip, som er fossilt i den pågældende måned. Dermed får vi ny viden, som vi ikke tidligere har haft. Den viden kan vi bruge til at følge og opsætte mål for den fossile CO2-udledning, hvad vi ikke tidligere har kunnet. Vi forventer derfor, at den nye målemetode bliver et væsentligt værktøj for os fremadrettet”, fortæller energichef i ARC, Kirstine Hansen.

Udstyr produceret af C.K. Environment

For at kunne opsamle prøverne er der udviklet et prøvetagningsudstyr. Virksomheden C.K. Environment – der rådgiver og forhandler avanceret måle- og analyseudstyr – har produceret udstyret.

”FORCE Technology henvendte sig til os, fordi de havde brug for at få fremstillet specialiseret udstyr efter deres anvisninger. Vi kan godt lide at udføre den slags opgaver, fordi de er en god læreproces for os. Jeg ved endnu ikke, hvor stor betydning opgaven får på vores bundlinje, men den viden og erfaring, opgaver som denne giver på det generelle plan, kan vi bruge i andre sammenhænge.”, fortæller administrerende direktør Lars Gjedde.

FORCE Technology installerer udstyret

FORCE Technology står for at installere udstyret i affaldsforbrændingsanlæggets skorsten og for at indsamle og analysere prøverne. Anlægget får hver måned tilsendt rapporter over de målte resultater, og når året er slut, får affaldsforbrændingsanlægget en opgørelse, som de kan bruge i forbindelse med det årlige kvoteregnskab.

”Jeg er utrolig tilfreds med, at vi er lykkes med det, vi satte os for tilbage i 2009, nemlig at udvikle en ny og mere nøjagtig metode til måling af det årlige udslip af fossilt CO2. Samtidig glæder det mig, at aktiviteten har resulteret i en kommerciel ydelse til gavn for danske affaldsforbrændingsanlæg. For det er jo det, det handler om: At gøre ny viden og teknologi anvendelig for de danske virksomheder”, siger Karsten Fuglsang, FORCE Technology.

Denne case har været bragt i en forkortet udgave i “Performanceregnskab for GTS-net 2013