Hvordan bidrager GTS-institutternes udviklingsfaciliteter og teknologiske specialistkompetencer til at skabe dansk innovation? Det fik de konservatives uddannelses- og forskningsordfører Katarina Ammitzbøll en smagsprøve på, da hun var på besøg hos FORCE Technology i uge 27.

Test af materialer i realistiske miljøer, fødevaresikkerhed og grønne muligheder i 3D-print, det var nogle af emnerne, som Katarina Ammitzbøll blev præsenteret for ifm. besøget. Hun hørte også om, hvorfor det er så vigtigt, at danske SMV’er i hele landet har nem og hurtig adgang til udviklingsfaciliteter, hvor de kan afprøve og teste nye produkter og processer.

Fact-lab

Vejen gik bl.a. forbi FACT-lab, hvor virksomheder kan teste materialemæssige udfordringer i aggressive miljøer. Blandt andet er det muligt at teste om en komponent kan klare trykket i de anlæg, den skal indgå i eller om et bestemt materiale kan fungere i korrosive miljøer.

Desuden er FACT-lab involveret i en række forsknings- og udviklingsprojekter. Katarina Ammitzbøll blev bl.a. præsenteret for projektet EEEHy, som Innovationsfonden støtter med 23 mio. kr. og hvor formålet er at lave grønt brændstof fra vedvarende energi – Power2X.

Hvis man vil sikre en stabil energiforsyning baseret på vedvarende energikilder, er det nødvendigt at udvikle metoder til at lagre vind- og solenergi – eksempelvis omdannet brint. Miljøpotentialet i brintteknologier er stort, men for at blive rigtig interessant skal prisen på produktion og lagring ned. Det er især processen, der danner brint (elektrolyse), der er for dyr i dag. Derfor er målet med projektet at udvikle brintteknologier, der gør det billigere at omdanne og lagre brinten.

FORCE Technology medvirker i projektet med viden omkring materialer, der kan bruges til at lagre brinten, dvs. kan udholde et enormt tryk.

Center for hygiejnisk design

I Center for hygiejnisk design hørte Katarina Ammitzbøll om betydningen af, at især de danske SMV’er inden for produktion af komponenter har glæde af adgangen til den nyeste viden indenfor hygiejnisk design og produktsikkerhed. Et samarbejde med GTS-specialisterne bidrager bl.a. til en længere levetid for procesudstyr, hvilket nedbringer levetidsomkostninger for produktionsudstyret.

Center for Hygiejnisk Design blev i februar i år flyttet fra DTU Fødevareinstituttet til FORCE Technology i Brøndby. Flytningen til et GTS-institut betyder, at centrets kompetencer er kommet meget tættere på erhvervslivet, og dermed bliver bragt meget mere i spil i virksomhederne, var budskabet til Katarina Ammitzbøll.

Centeret er især målrettet fødevarebranchen, men de tilbudte faciliteter og kompetencer har også stor værdi for brancher som biotek og pharma.

AM Link

Besøget sluttede med en opsamling i AM Links mødefaciliteter. AM Link er et partnernetværk, der giver danske virksomheder adgang til 3D-print-kompetencer i Danmark og Europa. Netværkets mål er at sikre, at de vækstpotentialer, der ligger i nyeste additive manufacturing-teknologier, bliver udnyttet af så mange som muligt.

Desuden hørte Katarina Ammitzbøll om en ny storskala 3D-print facilitet på Lindø værftet. En af fordelene med 3D-print er, at man i udviklingsfasen kan udvikle og tilpasse sine prototyper – desuden kan man genanvende materialer og reparere komponenter, når et givent emne i en konstruktion er gået i stykker.