Et internationalt ekspertpanel har afleveret sin evalueringsrapport til uddannelses- og forskningsministeren. Der er ros til fonden for at have udviklet sig til en nøglespiller inden for det vidensbaserede innovationssystem. Men også et klart budskab om, at Innovationsfonden skal blive bedre til at koordinere sin indsats med de andre aktører i innovationssystemet.

Et internationalt ekspertpanel, der siden efteråret 2018 har evalueret Innovationsfonden, har netop afleveret sin evalueringsrapport med anbefalinger til uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Tommy Ahlers glæder sig over, at Innovationsfonden vurderes til at være en stærk spiller, der skaber resultater. Men han er også optaget af at se på de udviklingsområder, der bliver peget på i rapporten.

Evalueringen viser, at Danmarks Innovationsfond på en lang række parametre har gjort det godt. Fonden har udviklet overskuelige programmer og simple ansøgningsprocesser – og det er lykkes at opbygge én central indgang for virksomheder og forskere, der ønsker økonomisk støtte til innovationsprojekter.

I evalueringen bliver der også peget på områder, hvor fonden med fordel kan udvikle sig og blive bedre. Ekspertpanelet peger bl.a. på, at der skal være en bedre koordinering med de øvrige aktører i forsknings- og innovationssystemet. Desuden bør fonden fremover fokusere på at stimulere strategisk forskning og udvikling, som kan løfte hele områder inden for fx klima og miljø eller opbygge teknologiske platforme. Her er det vigtigt at gå videre end den nuværende ”en-til-en-tilgang”.

GTS bakker op om anbefaling

”I GTS-foreningen glæder vi os over, at ekspertpanelet har øje for vigtigheden af, at Innovationsfonden ikke blot understøtter aktiviteter med ”en-til-en-tilgang”. Vi bakker op om den klare anbefaling om, at Innovationsfonden sikrer et tydeligt strategisk perspektiv med klare veje til, hvordan viden kommer i anvendelse. Ikke bare i små, men også i mellemstore virksomheder. I GTS har vi længe advokeret for behovet for teknologiske platforme på danske styrkepositioner, hvor virksomheder har adgang til relevante testfaciliteter og teknologiske kompetencer”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

Du kan læse hele rapporten her

Tjek GTS-testfaciliteter

GTS-institutterne står bag hjemmesiden teknologiskinfrastruktur.dk –  hvor du finder beskrivelser af mere end 100 GTS-faciliteter.

Foto: Robotcentret, Teknologisk Institut