Danske virksomheder inden for vand og miljø vil få mulighed for at blive inspireret og få ny viden om innovation inden for netop deres områder den 7. september, når DHI afholder Innovation market day på hovedkontoret i Hørsholm.

Her vil brancheeksperter, tekniske eksperter og andre fra branchen stå klar til at drøfte de muligheder og udfordringer, innovation og digitalisering byder de danske virksomheder.

Innovation og videndeling er en vigtig del af DHI’s eksistensberettigelse som digital rådgivningsvirksomhed inden for vand og miljø. Og som akkrediteret GTS-institut søger DHI hele tiden nye veje til at accelerere dansk innovation og til at styrke den danske konkurrenceevne. Deltagerne ved Innovation market day vil derfor få mulighed for at sætte deres eget præg på DHI’s innovationsdagsorden i GTS-regi.

DHI’s fokusområder som GTS-institut er:

  • Digitale værktøjer til grøn transformation
  • Hav-, vand- og klimamål 2030
  • Klimatilpasning og grøn transformation
  • Grøn teknologi til blå vækst

DHI driver løbende forskningsaktiviteter inden for disse fire fokusområder og arbejder på løsninger, der er rettet mod de danske virksomheders behov og udfordringer. Og den 7. september vil der blive rig lejlighed til at drøfte både udfordringer, løsninger og muligheder for det danske erhvervsliv og andre partnere i det danske innovationsøkosystem.

Dagens program byder på rundbordssamtaler med relevante temaer og præsentation af DHI’s innovationsaktiviteter, og der vil være begrænset deltagerantal for at sikre tid og plads til dialog.

Hvis man ønsker at deltage i en dag fyldt med diskussioner om innovation inden for vand og miljø, kan man tilmelde sig her.