Teknologiske infrastrukturer er afgørende for udvikling og innovation i europæisk forskning. Sådan lyder det fra EARTO og JRC, der kommer med nye anbefalinger til, hvordan der skabes gode rammer for, at en EU-strategi om teknologisk infrastruktur kan implementeres.

Infrastruktur spiller en afgørende rolle

Teknologisk infrastruktur består af både fysiske og virtuelle faciliteter og udstyr, som fx testbeds, pilotanlæg og andre TDU-faciliteter, der bidrager til at bygge bro mellem forskning og erhvervsliv. Faciliteterne står til rådighed for eksempelvis virksomheder, der kan anvende dem til at udvikle og implementere innovative løsninger, som fx nye produkter, processer eller andet.

For at sikre en succesfuld overgang til en bæredygtig, digital og robust industri, er det derfor vigtigt at denne type faciliteter eksisterer og indgår i overordnede strategier, så de står til rådighed for dem, som har brug for det.

Undersøgelse sætter fokus på udfordringer

EARTO og JRC (Joint Research Centre) har I et fælles projekt undersøgt de udfordringer og forhold, der gør sig gældende for teknologiske infrastrukturer i Europa. Undersøgelsen er foretaget i forlængelse af et dokument om teknologiske infrastrukturer, som EU-kommissionen udgav i 2019.

Undersøgelsen kommer frem til en række strategiske elementer, som kan sikre et stabilt miljø for udviklere af teknologisk infrastruktur i Europa. I undersøgelsen peges der bl.a. på, at det er vigtigt at teknologiske infrastrukturer bliver udviklet og opgraderet i samme tempo som nye teknologier og produkter opstår, så infrastrukturen altid er up-to-date. Undersøgelsen peger også på, at man med fordel kan kortlægge de eksisterende faciliteter på et EU-niveau. Dette kan være med til at give en bedre forståelse for ’landskabet’, hvilket både kan hjælpe politiske beslutningstagere og forbedre adgangen og kendskabet til de teknologiske infrastrukturer.

Samtidig efterlyser undersøgelsen, at der både nationalt og på europæisk niveau udvikles strategier for udbygningen af TDU-faciliteter. Den teknologiske udvikling går hurtigt, og både vedligeholdelsen og udbygningen af den teknologisk infrastruktur er af afgørende betydning, hvis Danmark og Europa skal konkurrere på globalt plan om vækst og arbejdspladser.

Hvis du gerne vil have et overblik over de mange faciliteter som GTS-institutterne stiller til rådighed for det danske erhvervsliv kan du tjekke dem ud på www.teknologiskinfrastruktur.dk.

Du kan læse og hente undersøgelsen her

Læs mere om arbejdet hos EARTO

Foto: Unsplash