Jesper Petersen (S) er ny uddannelses- og forskningsminister. GTS-foreningen byder velkommen og opfordrer ministeren til at have fokus på, hvordan vi får mere viden i anvendelse i samfund og erhvervsliv.

Ved ministeroverdragelsen i fredags var det i høj grad uddannelsesområdet og behovet for uddannelser i hele landet, der tog opmærksomheden. Det er også helt centrale dagsordener. Men for at opretholde et Danmark i balance er det mindst lige så vigtigt med et stærkt lokalt erhvervsliv, der kan generere nogle gode og solide arbejdspladser. Derfor håber GTS-foreningen, at den nye minister også har blik for, hvordan vi skaber innovation igennem anvendelse af ny viden og teknologi.

”Danmark står overfor nogle store udfordringer i de kommende år. Det gælder ikke mindst i forhold til den grønne dagsorden. For at nå de ambitiøse målsætninger på klimaområdet, skal vi blive langt bedre til at udnytte den viden, vi allerede står på. Desuden er der brug for at få et overblik over, hvad vi mangler af viden og testfaciliteter. Danmark bør udnytte sin førerposition på forskningsområdet til at skabe innovation i erhvervslivet, og det bør den nye minister have fokus på”, siger direktør i GTS-foreningen Ragnar Heldt Nielsen.

Fortsæt arbejdet med at skabe sammenhæng

Endnu en central opgave for Jesper Petersen bør være at realisere ambitionen om en større sammenhæng mellem erhvervsfremme- og innovationsfremmeindsatsen. Det skal være nemt for virksomheder at navigere i de virksomhedsrettede tilbud, hvad enten de er i regi af Erhvervsministeriet eller Uddannelses – og Forskningsministeriet.

Desuden skal virksomheder have adgang til de bedste kompetencer uanset, hvor i landet de findes. Derfor opfordrer GTS også til, at de nye regionale erhvervsfyrtårne bygger på erfaring og viden fra hele landet.

”De nye erhvervsfyrtårne bør være åben for samarbejde med de mange nationale indsatser, der allerede er sat i søen og fungerer godt. Uanset, hvor i landet de måtte ligge. Bornholm skal fx stå som Østersøens fyrtårn for udnyttelse af grøn energi fra havvindmøller. Her kan man med fordel inddrage allerede opbyggede kompetencer fra bl.a. Teknologisk Institut, DHI og FORCE Technology”, mener Ragnar Heldt Nielsen.

Ser frem til det fremtidige samarbejde

Når den nye minister er kommet på plads, ser GTS frem til en inspirerende dialog om, hvordan GTS-institutterne i endnu højere grad end i dag kan bidrage til dansk innovation og den grønne omstilling.

”Vi håber, at Jesper Petersen har tid og lyst til et besøg hos et eller flere GTS-institutter. En tur rundt på institutternes test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter giver nemlig et meget konkret indblik i GTS-institutternes arbejde med at få ny viden og teknologi i anvendelse. Vi glæder os til dialogen og ser frem til at samarbejde om, hvordan vi skaber job, vækst og velfærd i hele Danmark”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Læs om den nye ministers tiltrædelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Foto: Morten Fauerby / Montgomery, lånt af Uddannelses- og Forskningsministeriet