Hvordan kommer vi til at bruge flere biobaserede byggematerialer? Og hvordan kan de brandmæssige barrierer løses gennem design og løsninger med brand som designparameter?

Det er nogle af de ting, du kan høre DBI’s ekspert, Christian Fundby Schou, indsatsområdeleder for Produktdesign og Markedsadgang, tale om på den nye konference ’Biobaserede Byggematerialer’. Konferencen finder sted i København 1. og 2. september 2021.

På konferencen opnår du viden om biobaserede byggematerialer, deres egenskaber og bidrag til bæredygtigt byggeri. Desuden bliver du klogere på, hvordan du kan løse problemstillinger vedr. fugt, indeklima og brandsikkerhed.

Læs mere og tilmeld dig konferencen her

Strategisk indsatsområde hos DBI

Som et bidrag til den grønne omstilling arbejder DBI på at styrke udviklingen af brandsikre biobaserede og cirkulære byggevarer. Området er en del af DBI’s nuværende resultatkontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet og således et strategisk indsatsområde hos DBI.

Målet er at reducere brandtekniske barrierer med forskning, teknologisk udvikling, standardiseringsarbejde og vidensdeling. De forskellige aktiviteter skal gøre det nemmere og mere effektivt for producenter at udvikle brandsikre, bæredygtige og holdbare byggevarer.

Læs mere om DBI’s indsatsområde